Geometrie 3 (učebnice)

Geometrie 3 (učebnice) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Geometrie 3 (učebnice) na newdawn.it

Newdawn.it Geometrie 3 (učebnice) Image
Nová učebnice geometrie, která nevyžaduje návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky a lze ji pojmout jako samostatnou učebnici.Tato učebnice ucelenou formou uvádí žáky do problematiky geometrie a klade velký důraz na to, aby byla každá látka dostatečně a po malých krůčcích vysvětlena a aby žáci, kteří nepochopí učivo ve škole, měli v učebnici oporu a mohli si podle ní učivo kdykoliv dostudovat či zopakovat. Již od začátku jsou žáci seznamováni s jednoduchými symboly, které se v geometrii používají. Všechny úkoly a cvičení vycházejí z praxe, žáci je brzy pochopí a naučí se správným návykům, které jim poslouží při studiu matematiky ve vyšších ročnících. Učebnice je dále doplněna úkoly z prostorové geometrie a doprovodnými logickými úkoly, s nimiž se žáci běžně setkávají při různých přijímacích zkouškách a testech. Ze zkušenosti můžeme říci, že tyto úkoly žáky baví a dávají vyniknout i těm, kteří jsou sice v matematice slabší, ale mají dobrou prostorovou představivost.NNS337

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 8,84 MB

ISBN: 9788076000728

NÁZEV SOUBORU: Geometrie 3 (učebnice).pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

Geometrie pro 4. ročník - Matýskova matematika

Matýskova matematika: Geometrie 3 (učebnice) - neuveden . Nová učebnice geometrie, která nevyžaduje návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky a lze ji pojmout jako samostatnou učebnici. Tato učebnice ucelenou formou uvádí žáky do problematiky geometrie a klade velký důraz na to, aby byla každá látka dostatečně a ...

Matyskova matematika geometrie 3 ucebnice levně ...

Samostatná učebnice geometrie nabízí více prostoru pro systematický výklad učiva a pro dostatečné pochopení látky. Učivo je vždy nejdříve názorně vysvětleno, následují úkoly koncipované tak, aby je žáci mohli řešit ústně, a úkoly, které slouží jako podklady pro rýsování do sešitu, jsou zařazeny až na ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Diamanty noci.pdf

Jóga pro každého.pdf

Rusko 2018.pdf

Klementýnka a bláznivý týden.pdf

Cesty modlitby.pdf

Šumava, Železnorudsko 1:50 000.pdf

Čtení 2 pro prvňáčky.pdf

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji.pdf

Daňová kontrola v širších souvislostech.pdf

Polsko 1939.pdf

Čas na detox.pdf

K netradičnímu divadlu.pdf

Einstein.pdf

Sociologie v USA.pdf

Moderné náboženstvo II.pdf

Odstřelovač.pdf