Trestní právo hmotné

Trávit čas knihou Trestní právo hmotné! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Trestní právo hmotné a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Trestní právo hmotné Image
Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví. Učebnice je prioritně určena pro studenty bakalářských či magisterských forem studia na právnických fakultách. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je však samozřejmě použitelná i pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru, studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou blíže seznámit. Právní úprava obsažená v následujícím textu odráží právní stav platný a účinný k 1. 9. 2014.

AUTOR: Marek Fryšták

VELIKOST SOUBORU: 8,45 MB

ISBN: 9788074182211

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo hmotné.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

Trestní právo - definice, vysvětlení co je to trestní ...

Trestní právo hmotné (Obecná část), II. vydání, Brno, Masarykova Univerzita v Brně 1996, str. 254, ISBN 80-210-1301-X [5] K absolutní teorii je možné zařadit pozdější učení Kantovo či Hegelovo, ale taktéž Nozik či Hirsche

Trestné právo - Wikipédia

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7.vydání podle stavu k 1. 10. 2019. Jiří Jelínek a kolektiv. 1.200 K ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Úzká cesta na daleký sever.pdf

Fytoterapia z pera lekára.pdf

Diamantové srdce 4: Nezničitelná nevinnost.pdf

Peklo na letišti.pdf

Blízká setkání s UFO.pdf

Odvaha.pdf

Neviditelná Zuzanka.pdf

One direction (české vydání).pdf

Pericoloso Sporghersi.pdf

Základy klasické hudební kompozice.pdf

Babičky jsou nejmoudřejší.pdf

Tvorivé aktivity.pdf

Encyklopédie - história Slovenska (balíček).pdf

Batika.pdf

Železobetónové nosné sústavy.pdf

Dejiny Slovenska.pdf

Čítanka 2.pdf

Karty archetypů.pdf

Nechcem počuť tvoj plač.pdf

Cesty z rodinného kruhu.pdf