Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu

Hledáte knihu Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Eva Matulayová? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu Image
Predhovor Postupný rozvoj postmodernej spoločnosti popri novodobej, relatívnej chudobe priniesol absolútne nóvum, ktorým bolo zneistenie v podstate všetkých, snáď s výnimkou úzkej špičky tých najbohatších. Zdrojom tejto neistoty nie je už príroda, ale samotná spoločnosť. Každý malý či stredný podnikateľ môže skrachovať, každý manager, každý pracovník je nahraditeľný. Kontinuitu nahradila diskontinuita (Giddens), v tekutej modernite (Bauman) „môže ísť ku dnu“ každý z nás. Z následkov takéhoto vývoja ľudskej spoločnosti z hľadiska našej témy spomenieme iba atomizáciu, individualizáciu, všeobecný pocit neistoty a ohrozenia, bez rozdielu etnickej príslušnosti, ekonomického statusu, či vierovyznania. Reakciou na rozšírenie týchto javov bol a je rozvoj sociálneho poradenstva vo rozličných jeho formách vrátane, v ekonomicky vyspelých krajinách západnej Európy rozvinutého, poradenstva psychoterapeutického. Je treba zdôrazniť, že oficiálne, inštitucionálne sociálne poradenstvo sa od prvopočiatku začalo rozvíjať v prevažne vo svojej sekularizovanej podobe. Na druhej strane však vznikal a v posledných rokoch silnie prúd kresťanskej literatúry, ktorá sa zaoberá poradenstvom z pozícií kresťanstva, a na ktorú sme narazili pri našej ceste praxou i teóriou sociálneho poradenstva i my. Hlavným dôvodom, ktorý nás viedol k spracovaniu tejto problematiky a vypracovaniu práce na túto tému bol ten, že kresťanský variant sociálneho poradenstva a spolu sním i príslušná literatúra sú na akademickej pôde odboru sociálna práca, a rovnako i v praxi sociálneho poradenstva, v podstate úplne neznáme. Sme presvedčení, že v nami predkladanom texte nájdu mnoho nových podnetov v prvom rade kresťania s odborným vzdelaním zo sociálnej práce. Zdôrazňujeme, že z hľadiska teologického sme vychádzali z náboženstva katolíckeho, a to jednak preto, že väčšina rozhodujúcej literatúry pochádza z pera katolíckych kňazov a jednak táto viera je i našou, a preto práve z nej máme hlbšie vedomosti, ktoré boli pri písaní tejto práce nevyhnutné. Samozrejme si však vieme predstaviť, že by táto téma mohla byť spracovaná aj z pohľadu iných kresťanských denominácií.

AUTOR: Eva Matulayová

VELIKOST SOUBORU: 10,49 MB

ISBN: 9788089271474

NÁZEV SOUBORU: Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

Za Robom Neupauerom - Igor André (blog.sme.sk)

Hledáte Příběh vína? HLEDEJCENY.cz nabízí Příběh vína od 556 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR.

Plato´s Parmenides od 300 Kč | HLEDEJCENY.cz

Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči kolegom. Slušnosť a zdvorilosť. Sociálny pracovník si váži svojich kolegov a pristupuje k ním s úctou a dôverou. Práca s klientmi kolegov. Povinnosťou sociálneho pracovníka je venovať sa klientom svojich kolegov s najväčšou profesionálnou snahou a citlivosťou.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Pomerančová vůně chce tančit.pdf

Víly: Omalovánky s voskovkami.pdf

To nejlepší ze současné české medicíny.pdf

Metoda 15/33.pdf

Maxim Kammerer.pdf

Rok na vsi I., II..pdf

Pure Data.pdf

Alchymie bylin.pdf

Zmizelé Čechy – Náchod.pdf

Jednoduché aranžování květin.pdf

Čtyři knihy o následování Krista.pdf

Websterovi - Příběhy ze sítě.pdf

Mapa a území.pdf