Cestovní ruch

Hledáte knihu Cestovní ruch? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je J.R. Brent Ritchie? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Cestovní ruch Image
Kniha vyčerpávajícím způsobem pojednává o cestovním ruchu ve všech jeho souvislostech, od historických kořenů po současnost s nástinem pohledu do budoucnosti; čtenáři se v ní dozvědí mnohé o tom, co to cestovní ruch vlastně je, z čeho se skládá, jaké jsou jeho dopady, jakými nástroji měříme jeho jednotlivé složky, kdo jsou lidé, kteří se v něm pohybují a kam jej směřují. V originále dvanácté vydání bestselleru Cestovní ruch: principy, příklady, trendy bylo revidováno a aktualizováno tak, aby odráželo nejnovější trendy v cestování a turistice, a pojednává změny, které se v odvětví odehrály. Může se stát vašim pomocníkem při hlubším studiu tohoto největšího fenoménu služeb posledního půlstoletí, který ovlivňuje život doslova každého z nás. V nejnovějším vydání najdete •informace o nových technologiích v cestovním ruchu, kongresových centrech, arénách, stadionech a možnostech zaměstnání ve správě veřejných zařízení, včetně stáží • pojednání o trvale udržitelném rozvoji a klimatických změnách • jaká je role internetu v cestovním ruchu (sociální média, blogy, podcasting) • informace o výzkumu, marketingu a propagaci cestovního ruchu • jak funguje gastroturistika v současném cestovním ruchu • nový vývoj v oblasti přepravy cestujících, např. přeprava jako forma turistické atrakce, nové informace o leteckém a lodním průmyslu a o letadlech budoucnosti • vliv digitálních technologií na dnešní i budoucí turisty, nástup robotů jako potenciálního pomoci při nedostatku pracovních sil v odvětví • prognózování cestovního ruchu, poradenství v cestovním ruchu, rozvíjející se trhy a měnící se preference v cestovním ruchu Publikace je určena všem, kdo se profesionálně zabývají cestovním ruchem. V první řadě je aktuální pomůckou pro studenty vyšších odborných a vysokých škol. Poskytuje také cenné informace pro cestovní kanceláře, informační centra, přepravce a dalším organizacím, které mají vztah k danému oboru (propagace, dopravci, výzkum). Aby cestovní ruch vzkvétal, je třeba, aby odborníci dokázali integrovat základní principy odvětví s novými směry a trendy, které se v těchto oblastech objevují. Seznamte se s dynamickým světem cestovního ruchu. Charles R. Goeldner, PhD je emeritní profesor oboru Marketing a cestovní ruch na Leeds School of Business, University of Colorado v Boulderu. Je rovněž zakládajícím redaktorem časopisu Journal of Travel Research. J. R. Brent-Richie, PhD. je zakládajícím předsedou Rady pro vzdělávání v cestovním ruchu při Světové turistické organizaci OSN (UNWTO), profesorem managementu cestovního ruchu a předsedou World Tourism Education and Research Centre na University of Calgary v kanadské Albertě.

AUTOR: J.R. Brent Ritchie

VELIKOST SOUBORU: 6,31 MB

ISBN: 9788025125953

NÁZEV SOUBORU: Cestovní ruch.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

Dopady koronaviru: cestovní ruch přijde o stovky miliard ...

is.muni.cz

Cestovní ruch - Zdopravy.cz

CESTOVNÍ RUCH A REKREACE Cestovní ruch řadíme mezi služby, někdy bývá pojímán jako samostatné hospodářské odvětví. Předpoklady cestovního ruchu (CR) Přírodní (až na velehory a moře se v ČR nachází všechny typy evropské krajiny) Kulturněhistorické Realizační (zázemí pro CR) Další (politická situace, atraktivita atd.)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Pstruhařství.pdf

Aljaška divoká a krásná.pdf

Máša a medveď - Skrývačka.pdf

Senec 1:10 000.pdf

Kulturní dědictví UNESCO.pdf

Čtenářský slovník pro nejmenší.pdf

Numizmatický katalóg československých a slovenských mincí 1918-2014.pdf

Dvakrát sedm pohádek.pdf

Lumír Dokoupil.pdf

Plzeň z nebe po deseti letech.pdf

Zdravie samo nepríde.pdf

Satanské rituály.pdf

Štýly krásy v Košiciach.pdf

Gertruda a Claudius.pdf

Hello Kitty: Barvy a čísla.pdf

Okouzlení.pdf

Island.pdf

Cesta k pravdě.pdf