Individualismus a ekonomický řád

Individualismus a ekonomický řád je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Friedrich Augus Hayek. Přečtěte si s námi knihu Individualismus a ekonomický řád na newdawn.it

Newdawn.it Individualismus a ekonomický řád Image
Kniha Individualismus a ekonomický řád F. A. Hayeka, nositele Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1974, vyšla v anglickém originále pod názvem Individualism and Economic Order roce 1948 a do češtiny je jako celek přeložena poprvé. Jedná se o soubor 12 esejů z období 30. a 40. let 20. století. První skupinu tvoří eseje z oblasti morální filosofie „Individualismus: pravý a nepravý“ a metodologie ekonomie „Ekonomie a znalosti“, „Fakta společenských věd“ a nejznámější esej „Využiti znalosti ve společnosti“, ve kterýchje vysvětlena spontánní povaha systému společenských institucí a je ukázáno na klíčový význam rozptýlených znalostí. Další vrchol knihy tvoří tři eseje o socialistické kalkulaci, kde Hayek analyzoval podstatu socialistické neefektivnosti a nefunkčnost centrálního plánování. Na druhé straně kniha obsahuje i méně známé eseje „Komoditní rezervní měna“ o zlatém měnovém standardu a „Ricardův efekt“ o poměru nahrazování lidské práce stroji. Poslední esej „Ekonomicke podminky federace statů“, který se zabývá ekonomickými a státoprávními otázkami, je nepříliš známý i v anglickém originále. Kniha má formu komentovaného překladu: k vlastnímu překladu Hayekova díla editoři Ilona Bažantová a Jan Horych (který je současně autorem překladu) doplnili dobové reflexe odborné veřejnosti jak k celé knize, tak k jednotlivým esejům, další přidanou hodnotou je zařazení závěrečné kapitoly o životě a díle F. A. Hayeka, pro přehlednost je přičleněn podrobný jmenný rejstřík. Kniha je určena zájemcům o dějiny ekonomického myšlení a Rakouské ekonomické školy, využijí ji teoretičtí ekonomové i politologové včetně studentů těchto oborů.

AUTOR: Friedrich Augus Hayek

VELIKOST SOUBORU: 9,14 MB

ISBN: 9788075984296

NÁZEV SOUBORU: Individualismus a ekonomický řád.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

Friedrich A. Hayek | Databáze knih

Nová kniha. Individualismus a ekonomický řád - Friedrich A. Hayek. Kniha Individualismus a ekonomický řád F. A. Hayeka, nositele Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1974, vyšla v anglickém originále pod názvem Individualism and Economic Ord...

Individualismus a ekonomický řád | Wolters Kluwer ČR, a. s.

Individualismus a ekonomický řád Hayek Friedrich August Wolters Kluwer 2020 Kniha Individualismus a ekonomický řád F. A. Hayeka, nositele Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1974, vyšla v anglickém...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Keď vášeň vyhráva.pdf

Budu astronaut.pdf

Keď národ umieral II.: Čas vzkriesenia.pdf

Kočka mnoha barev.pdf

Cesta.pdf

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017/Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2017.pdf

Učíme se hodiny.pdf

Krev Donouhů.pdf

Rozum a cit (český jazyk).pdf

Lov na Židy.pdf

Sníčky zo zázračnej poduštičky.pdf

Vypadej mladší!.pdf

Objatie.pdf

Matematika 7.pdf

Ledový drak.pdf

Rozverná mláďátka.pdf

Základy obchodného práva 1.pdf

Slávni Slováci sveta.pdf

Pozlátka.pdf