Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů

Trávit čas knihou Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů Image
Učebnice podrobně vykládá všechny otázky, které souvisí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení.V první části se autoři zabývají pojmem „rozhodnutí ve věcech trestních“, charakterizují jednotlivé druhy rozhodnutí a jejich náležitosti podle trestního řádu. Dále věnují pozornost institutu právní moci. Ve druhé části práce jsou uvedeny vzory rozhodnutí ve věcech trestních a vzory podání advokáta ve věcech trestních. Autoři při podrobném výkladu přihlížejí k publikovaným i nepublikovaným stanoviskům aplikační praxe. Nevyhýbají se ani otázkám sporným, na jejichž řešení nejsou jednotné názory, a uvádí i některé návrhy de lege ferenda. Autorský kolektiv je složen z odborníků působících na akademické půdě i v justiční praxi.

AUTOR: Jiří Jelínek

VELIKOST SOUBORU: 5,35 MB

ISBN: 9788087212004

NÁZEV SOUBORU: Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů ...

Jisté výlučné postavení mezi rozhodnutími ve věcech trestních má proto rozsudek soudu prvého stupně. V samostatné kapitole je pojednáno o náležitostech písemného vyhotovení rozsudku soudu prvého stupně. Ve druhé části práce jsou uvedeny početné vzory rozhodnutí soudů a vzory podání advokáta ve věcech trestních.

Rozhodnutí ve věcech trestních : se vzory rozhodnutí soudů ...

Podobné jednotky. Rozhodnutí ve věcech trestních : se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů / Hlavní autor: Jelínek, Jiří, 1955- Vydáno: (2018) Rozhodnutí ve věcech trestních : se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů / Hlavní autor: Jelínek, Jiří, 1955- Vydáno: (2008)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Jazyk a jazykoveda v pohybe.pdf

Nový zákon o upomínacom konaní.pdf

Léčba lupénky.pdf

Rodinná čest.pdf

Žiar nad Hronom - Banská Štiavnica - Kremnica.pdf

Umenie spovedať.pdf

Odpady (Zákon o odpadoch po novele, s komentárom 2020).pdf

Pivrnec & tchýně.pdf

Bod obratu.pdf

Zahradní projekty.pdf

Záda, která cvičí, nebolí.pdf

Křížovky.pdf

Volanie zlatej sovy.pdf

Akadémia drakobijcov 1 - Nový žiak.pdf

Spomienky.pdf

Tradičná babičkina kuchárka 2.pdf

Dáška, dlhá cesta na juh.pdf

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí.pdf