Chirurgie varixů dolních končetin

Trávit čas knihou Chirurgie varixů dolních končetin! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Chirurgie varixů dolních končetin a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Chirurgie varixů dolních končetin Image
Z OBSAHUSeznam zkratekPředmluva1. Úvod2. Historie léčby onemocnění žilního systému dolních končetin3. Anatomie žilního systému dolních končetin3.1 Epifasciální žilní systém3.2 Spojkový systém3.3 Hluboký žilní systém4. Fyziologie a patofyziologie žilního systému dolních končetin5. Epidemiologie varixů dolních končetin5.1 Varixy v závislosti na věku5.2 Vliv pohlaví5.3 Těhotenství a varixy5.4 Vliv pracovního zařazení5.5 Dědičné vlivy5.6 Geografické vlivy 6. Klinický obraz varixů dolních končetin6.1 Metličky 6.2 Retikulární varixy 6.3 Kmenové varixy 6.3.1 Insuficience kmene vena saphena magna 6.3.2 Insuficience kmene vena saphena parva6.4 Nekmenové varixy6.5 Insuficientní perforátory6.6 Valveless syndrom6.7 Klasifikace chronické venózní insuficience 6.7.1 Widmerova klasifikace6.7.2 Porterova klasifikace6.7.3 CEAP klasifikace 7. Diagnostika žilních onemocnění dolních končetin7.1 Anamnéza7.2 Klinické vyšetření7.2.1 Inspekce7.2.2 Palpace7.2.3 Funkční testy7.2.4 Znamení při postižení hlubokého žilního systému7.2.5 Poslech7.3 Vyšetření ultrazvukem7.3.1 Technické principy vyšetření 7.3.2 Klinické použití ultrazvukových vyšetřovacích metod7.4 3D ultrasonografie7.5 Měření žilního tlaku (flebodynamometrie) 7.6 Pletyzmografie7.7 Flebografie8. Terapie varixů dolních končetin8.1 Chirurgická terapie8.1.1 Chirurgie povrchových žil8.1.2 Chirurgie perforátorů8.1.3 Chirurgie sympatiku 8.1.4 Komplikace chirurgické terapie8.1.5 Reoperace8.1.6 Chirurgie hlubokého žilního systému8.2 Medikamentózní terapie8.3 Kompresivní skleroterapie8.4 Kompresivní terapie8.5 Terapie laserem8.6 Rehabilitační terapie9. Ulcus cruris venosum9.1 Terapie9.1.1 Kompresivní terapie9.1.2 Lokální léčba9.1.3 Medikamentózní léčba9.1.4 Kompresivní skleroterapie9.1.5 Chirurgická léčba10. Tromboflebitida10.1 Thrombophlebitis superficialis10.2 Thrombophlebitis varicosa10.3 Thrombophlebitis purulenta10.4 Thrombophlebitis migrans10.5 Mondorova choroba10.6 Terapie thrombophlebitis11. Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza) 11.1 Etiopatogeneze, rizikové a predisponující faktory11.1.1 Vrozená (familiární, primární) trombofilie11.1.2 Získaná (sekundární) trombofilie11.1.3 Těhotenství11.1.4 Perorální kontraceptiva a hormonální substituční léčba estrogeny11.2 Klinické projevy11.3 Komplikace flebotrombózy11.3.1 Plicní embolie11.3.2 Progrese a recidiva flebotrombózy11.3.3 Chronická sekundární žilní insuficience – posttrombotický syndrom11.4 Diagnostika flebotrombózy11.5 Terapie flebotrombózy11.5.1 Antikoagulační terapie11.5.2 Trombolytická terapie11.5.3 Podpůrná terapie a režimová opatření12. Varixy u kongenitálních arteriovenózních malformací13. Krvácení z varixů14. Varixy v graviditě15. Žilní aneuryzma16. Diferenciální diagnostika otoků dolních končetin16.1 Otoky dolních končetin z celkových příčin16.1.1 Kardiální otoky16.1.2 Ledvinné otoky16.1.3 Hepatální otoky16.1.4 Polékové (iatrogenní) otoky16.1.5 Hypokalemický otok16.1.6 Hormonálně podmíněné otoky16.2 Otoky dolních končetin z lokálních příčin16.2.1 Lymfatický otok16.2.2 Žilní otok16.2.3 Tukový otok (lipedém) 16.2.4 Alergický (Quinckeho) otok – angioneurotický otok16.2.5 Idiopatický, cyklický otok16.2.6 Statický otok16.2.7 Otok při hypoproteinemii a anémii17. ZávěrLiteraturaRejstřík

AUTOR: Jiří Herman

VELIKOST SOUBORU: 8,61 MB

ISBN: 8024702525

NÁZEV SOUBORU: Chirurgie varixů dolních končetin.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

Chirurgie - kzcr.eu

Herman J a kol. Chirurgie varixů dolních končetin. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003; 186 s. 2. Musil D, Herman J. Ultrazvukové mapování žilního systému dolních končetin s ohledem na výskyt a anatomii přední přídatné velké safény. Vnitř Lék 2006;52:1150-1155. 3.

PROKTOLOGIE a CHIRURGIE MUDr.Zbyněk Dvořák

Sklerotizace varixů dolních končetin z kosmetických důvodů Od června roku 2012 naše oddělení v ambulantním režimu nábízí klientům-samoplátcům v režimu mimo úhrady zdravotních pojišťoven sklerotizace varixů dolních končetin z kosmetických důvodů.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Na dejinnej križovatke.pdf

Farba vody.pdf

Rybářské pohádky.pdf

Ilustrovaný atlas zvířat.pdf

Jak chovat dinosaury.pdf

Hugo a jeho velký objev.pdf

Chránit vše živé.pdf

Kolorky - Vrtulník.pdf

Kapitán Rudolf Krzák.pdf

Sněhurka a sedm trpaslíku.pdf

Ženy českých panovníků 2.pdf