Právo nemovitostí

Trávit čas knihou Právo nemovitostí! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Právo nemovitostí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Právo nemovitostí Image
Publikace reaguje na celou řadu zcela zásadních změn, které nový občanský zákoník vnesl prakticky do všech právních vztahů, týkajících se nemovitých věcí. Občanský zákoník zcela nově přináší nové vymezení nemovitých a tím pádem i movitých věcí, navrací se zpět k zásadě, že pozemek má z hlediska soukromých práv přednost před stavbou, takže stavba je její součástí. Publikace je určena zejména právní praxi, které má sloužit jako návod pro řešení nových a nezvyklých právních situací, k nimž při používání nové úpravy bude docházet, a také proto řeší otázku použitelnosti dosavadní soudní judikatury.

AUTOR: Milan Kindl

VELIKOST SOUBORU: 2,92 MB

ISBN: 9788074005640

NÁZEV SOUBORU: Právo nemovitostí.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

Předkupní právo při prodeji nemovitosti v roce 2020 - RE ...

Zástavní právo u nemovitostí vedených v katastru nemovitostí vzniká až při zápisu do katastru. Kromě zástavního práva smluvního existuje i zástavní právo soudní, kdy ho v rámci exekuce nařídí soud, aby přinutil povinného splnit svůj dluh.

Právo doživotního užívání | Žijeme naplno

Právo užívat nemovitost lze získat i na základě smlouvy o výměnku, která se uzavírá v souvislosti s převodem předmětné nemovitosti, a jež spočívá v tom, že převodce nemovité věci si vymíní pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

PMPP 2-3/2015.pdf

Šťastie je krásna vec….pdf

Hurá, je tu leto!.pdf

Báječné kreslení.pdf

Precvičme si slovenčinu pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.pdf

1000 riešení 4/2009.pdf

Štíhlost bez diét a šamanský půst.pdf

Krížovky s radami pre kutilov.pdf

Digitální fotografie v Adobe Photoshop CS6.pdf

Satan.pdf

Mačacia múmia + Anjel Viky (kolekcia).pdf

Kouzlo Jižních Čech.pdf

Interakční psychologický výcvik.pdf