Krizová legislativa

Krizová legislativa je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Krizová legislativa na newdawn.it

Newdawn.it Krizová legislativa Image
Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o Hasičském záchranném sboru České republiky. Vše je zastřešeno ústavním pořádkem České republiky, tedy zejména zákonem o bezpečnosti České republiky. Zákony a prováděcí právní předpisy jsou doplněny i souvisejícími právními předpisy (nebo jejich výňatky), které dokreslují celou tuto právní oblast. Soubor právních předpisů, který se vám dostává do rukou, dává logickou kompilaci jednotlivých právních předpisů, jež se hojně využívají při aplikaci v praxi. Tento nástroj v případě mimořádných událostí či dokonce krizových situací musí představovat rychlé a efektivní použití práv a povinností, které musí být adresátovi norem dostupné. Jeho cílem (a jistě ne nemožným) je dopomoci k efektivnímu využití těchto právních předpisů v praxi. Příručka je využitelná i pro teorii, zejména v rámci výuky příslušných předmětů na středních, výších odborných či vysokých školách. Je užitečná zejména pro zaměstnance státní právy, příslušníky bezpečnostních sborů, ale i pro úředníky a zaměstnance územní samosprávy. V rámci advokátní praxe, kterou naše advokátní kancelář zajišťuje, se setkáváme spíše až s případy následnými, tedy při řešení následných kroků po vyřešení mimořádné události či krizové situace. Vítáme tuto praktičku příručku, která dopomůže k lepší orientaci v rámci této právní úpravy. Tato část veřejného práva si jednoznačně zaslouží zpracování formou praktické příručky pro orientaci v krizové legislativě. Doufáme, že poslouží čtenářům k rychlé orientaci v daném právu, a zejména k efektivnímu využití v praxi.

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 4,93 MB

ISBN: 9788073806279

NÁZEV SOUBORU: Krizová legislativa.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

PDF Krizová a ostatní legislativa - Jindřichův Hradec

Soubor zákonů „Krizová legislativa" zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o Has

Krizová legislativa | www.kraj-jihocesky.cz

Krizová legislativa se týká i neziskových organizací. By Andrea Güttlerová; Posted 4. 5. 2020; Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Mandaly.pdf

Kráva na parkovišti.pdf

Dřevo a jeho obrábění.pdf

Úžiny.pdf

…ze sedla kola.pdf

Radodajka.pdf

Trón zo skla.pdf

Úplné znenia zákonov 21/2019.pdf

Naučte se kreslit - Pravou mozkovou hemisférou.pdf

Akordy.pdf

Masáže kojenců.pdf

Masáž v kocke.pdf

Miluji tě 3x denně.pdf