Zákon o obchodních korporacích / Obchodní zákoník

Zákon o obchodních korporacích / Obchodní zákoník je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Lasák. Přečtěte si s námi knihu Zákon o obchodních korporacích / Obchodní zákoník na newdawn.it

Newdawn.it Zákon o obchodních korporacích / Obchodní zákoník Image
Zákon č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který s největší pravděpodobností nabyde účinnosti od 1. 1. 2014, upravuje problematiku dosud obsaženou v části druhé obchodního zákoníku. Tato oblast tak dostává podobu speciálního zákona. Kromě strukturálních změn jde ovšem hlavně o změny samotné právní úpravy. V oblasti obchodních společností nedochází k tak radikálním změnám a diskontinuitě jako v jiných částech rekodifikovaného českého soukromého práva (srov. například novou úpravu dědického práva), a mnohá ustanovení tak byla přebrána z dosavadní úpravy, byť došlo k jejich více či méně výraznému přeformulování. A právě z tohoto důvodu je připraven pro ty, kdo budou s tímto novým právním předpisem dennodenně pracovat, přehledný text srovnávající nový zákon o obchodních korporacích s dosavadní úpravou. Čtenář v publikaci nalezne přehledné uspořádání jednotlivých ustanovení obou důležitých kodexů, z něhož budou snadno patrné změny, k nimž v důsledku nové úpravy dochází. Bude tak mít uspořádaný podklad pro posouzení, jak se změnila formulace daného pravidla, a může si vytvořit obrázek, zda se s formou změnil i obsah. Základní uspořádání je takové, že v levém sloupci je uveden text zákona o obchodních korporacích, na pravé straně pak odpovídající ustanovení obchodního zákoníku. Z důvodu vyšší přehlednosti, a tedy čtenářova komfortu, je na některých místech spojeno více odstavců nového zákona k jednomu odstavci stávající úpravy, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování textu. Ze stejného důvodu je také zpravidla citován pouze relevantní odstavec dosavadní úpravy, nikoliv celé paragrafy. Čtenář jistě ocení snahu o maximální přehlednost a jednoduchost. Publikace je doplněna dvěma rejstříky ustanovení. V prvním z nich je srovnání paragrafů podle zákona o obchodních korporacích a ve druhém pak podle užitých ustanovení stávajícího obchodního zákoníku. Předkládaná publikace má usnadnit široké právnické (a podnikatelské) obci řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů. Kniha může být i dobrou pomůckou pro studenty právnických fakult.

AUTOR: Jan Lasák

VELIKOST SOUBORU: 7,28 MB

ISBN: 9788073573461

NÁZEV SOUBORU: Zákon o obchodních korporacích / Obchodní zákoník.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

Squeeze-out v zákonu o obchodních korporacích ...

Rekodifikace soukromého práva, a tedy i úprava dosud obsažená v obchodním zákoníku, se dotkne více či méně každého z nás. Vycházíme proto vstříc všem, kteří se chtějí a potřebují dobře orientovat v nové právní úpravě nyní obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Připravovaná novela zákona o obchodních korporacích - VGD

Zákon o obchodních korporacích nabyl účinnosti od 1. ledna 2014. Jde o zákon, který zčásti nahradil dosavadní obchodní zákoník číslo 513/199 Sb. Společenské smlouvy. Základním dokumentem upravujícím fungování obchodních korporací je jejich společenská smlouva.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Svět ptáků.pdf

JavaScript.pdf

Hunger Games: Síla vzdoru.pdf

Album etud 2.pdf

Príručka experimentálnej mechaniky.pdf

Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (učebnica).pdf

Príbehy starého doktora.pdf

Infekce virem hepatitidy C.pdf

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti.pdf

Nejkrásnější potápěčská místa v Karibiku.pdf

Právne nástroje boja s daňovými únikmi.pdf

Etudy pro malý buben.pdf

Passt schon! 2 - učebnice a pracovní sešit.pdf

Boh ma miluje.pdf

Úspěch.pdf

Slovenský jazyk 8 - Zbierka úloh a cvičení.pdf

Squash.pdf

Matematika pre 2. ročník základných škôl (pracovný zošit, 1. časť).pdf