Etika a právo v kontextu lékařské etiky

Trávit čas knihou Etika a právo v kontextu lékařské etiky! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Etika a právo v kontextu lékařské etiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Etika a právo v kontextu lékařské etiky Image
Cílem mé práce je zdůraznit význam lékařské etiky, obecných etických principů a práva a poukázat na hlubokou provázanost etiky a práva v rovině teoretické i praktické. Vztah etiky a práva je rovněž jednotícím kritériem celé práce a vysvětluje, proč se právními a etickými otázkami zabývám v tak širokém kontextu. V celé práci zdůrazňuji kategorii dobra, ve smyslu Hippokratovy přísahy a Aristotelovy etiky, jako základního kritéria a základní otázky, kterou si má pokládat nejen lékař, ale všechny instituce a zodpovědní činitelé v oblasti zdravotnictví. Předsevzala jsem si poukázat na nebezpečí současného morálního hodnotového relativismu, který přirozeně ovlivňuje a relativizuje i lékařskou etiku. Upozorňuji rovněž na to, že život člověka chápu jako součást širších rodinných vazeb a jako celek, do něhož je třeba začlenit i jeho poslední část, totiž umírání. Na tomto úkolu by se měla více podílet rodina tak, jako tomu bylo v minulosti. V tomto směru je naléhavě potřebná společenská diskuze. Za velmi aktuální považuji právní úpravu a podporu domácí paliativní péče, která umožňuje završit život člověka důstojným způsobem… Lékařská etika má mimořádný význam pro celou oblast zdravotnictví i pro společnost jako celek a je potřebné ji formovat, kultivovat a následně uvádět do praxe to ,dobré‘, co přináší pro člověka. Moje práce je v tomto směru zamýšlena nejen jako úvaha a analýza, ale i výzva a povzbuzení. Soňa Matochová (z úvodu knihy)

AUTOR: Soňa Matochová

VELIKOST SOUBORU: 5,24 MB

ISBN: 9788021047570

NÁZEV SOUBORU: Etika a právo v kontextu lékařské etiky.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

Etika a právo v kontextu lékařské etiky

Místo úvodu aneb co je etika Slova a jejich významy Etika - morálka - právo Psychologické předpoklady etického jednání Etika a (psycho)patologie Etika a kultura Zrod lékařské etiky Čtvero základních principů lékařské etiky Informovaný souhlas Alokace

Etika a právo v kontextu lékařské etiky Nakladatelství ...

Etika a právo v kontextu lékařské etiky Brno: Masarykova univerzita, 2009; 206 s., cena 295 Kč, ISBN 978-80-210-4757-. Etika a právo v kontextu lékařské vědy je dnes mimořádně aktuálním tématem.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Řím.pdf

Česká vánoční kniha.pdf

My Little Pony: Zábava s poníkmi.pdf

Krtko a zima.pdf

Pohádky ze staré půdy.pdf

Zvířata ve vodě - Mrož.pdf

Víkendový denník.pdf

Čo koho do toho.pdf

Gemer, Novohrad, Podpoľanie - mapa turistických zaujímavostí č. 5.pdf

Vyslanci Brna.pdf

Templetonův plán.pdf

Morfologie pohádky a jiné studie.pdf

Pravidlá bohatstva.pdf

Nová vyhláška o BOZP pri stavebných prácach.pdf

W.I.T.C.H. - Sto čarodejníckych spôsobov, ako si zistiť všetko o priateľstve.pdf

Smrt a znovuzrození.pdf

Velké špionážní operace.pdf

Skrze prostor a čas.pdf