Velký lékařský slovník

Trávit čas knihou Velký lékařský slovník! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Velký lékařský slovník a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Velký lékařský slovník Image
Devate,rozšířené a aktualizované vydání lékařského výkladového slovníku obsahuje 41 000 hesel ze všech oborů a oblastí medicíny. Slovník je svou odbornou úrovní vhodný pro lékaře, zdravotníky a studenty medicíny, svou srozumitelností pak vychází vstříc tradičnímu zájmu české veřejnosti o medicínu. Ostatně u předchozích šesti vydání zakoupili laici přes polovinu z dosud prodaných 21 000 výtisků. Lékařům slovník umožňuje držet krok se závratným tempem vědeckého pokroku. Molekulární a buněčná biologie mění medicínu prakticky před očima, lékařská terminologie se ročně rozšiřuje o 30 až 60 nových pojmů, které jsou často spojeny také s novými mechanismy a principy. Tak např. proteazom (jakýsi „drtič odpadků“ v buněčné cytoplasmě rozkládající bílkoviny, které obdržely „nálepku“ ve formě molekuly ubikvitinu) byl donedávna pro většinu lékařů jen jedním z mnoha nových slov. Před čtyřmi lety však již byla pro onkologickou léčbu schválena první látka působící jako proteazomový inhibitor. Bortezomib, jak tato látka byla nazvána, dokáže např. u části nemocných s mnohočetným myelomem navodit na dlouhou dobu úplnou remisi. Moderní medicína zná celou skupinu mitochondriálních nemocí, přesné pochopení podstaty mnoha „tradičních“ nemocí však vyžaduje důkladnou znalost selektinů, kadherinů či interginů. Řada moderních látek funguje na principu zásahu do funkcí cytoskeletu, resp. jeho dynamické instability, podobně výzkum dnes již běžně využívá metod nedávno objevené RNA interference. Laická veřejnost jistě ocení několik tisíc hesel věnovaných nemocem a syndromům, a to od běžných, přes civilizační a závažné nemoci až po vzácné dědičné choroby. U nemocí jsou uvedeny příznaky (časté i méně obvyklé), naopak u hesel věnovaných příznakům (symptomům) jsou vyjmenovány nejčastější nemoci a syndromy. Dozvíme se např., že stenokardie je název pro bolest na hrudi typickou pro některá onemocnění srdce (anginu pectoris či infarkt myokardu), u hesla bolest na hrudi naopak zjistíme, že příčinou může být kromě nemocí srdce také např. zápal plic, zánět pohrudnice, bronchogenní karcinom, poruchy páteře či orgánů dutiny břišní. Obvykle jsou zdůrazněny varovné příznaky důležité pro včasné odhalení zákeřných nemocí, často je uváděna také prognóza a možné komplikace onemocnění. Velký význam mají rovněž stavy, které člověku působí psychické strádání. Nemocem a příznakům z oblasti duševních chorob je věnováno přibližně 2000 hesel, včetně jejich nového názvosloví zaváděného v posledních 15 letech. Podrobně jsou vysvětleny nemoci z okruhu deprese a mánie (tzv. afektivní poruchy), schizofrenie i poruchy neurotického rázu. Podrobně je vysvětlena také např. Alzheimerova či Parkinsonova choroba, včetně nových teorií o jejich původu. Velký počet hesel je věnován ženským nemocem a celé problematice těhotenství a porodu. K trendům moderní medicíny ovšem patří i zájem o nemoci mužů, zejména v oblasti sexuality a reprodukčního zdraví. Sexuálními poruchami trpí nemalé procento populace, přičemž zdánlivá otevřenost médií vůči sexuální tematice zastírá fakt, že většině z nás stud brání se s nimi někomu svěřit. Přitom současná sexuologie se může pochlubit velkými terapeutickými úspěchy. Laikům slovník umožňuje porozumět tomu, co lékaři říkají a píší, obsahuje prakticky veškeré pojmy užívané v lékařské dokumentaci (chorobopisech, zprávách, žádankách) včetně velkého počtu jinak málo srozumitelných zkratek. Velký lékařský slovník tak podporuje koncepci otevřeného vztahu mezi lékařem a pacientem založeném na právu na informace o svém zdraví. K naplnění tohoto práva však nestačí pouze informace sdělit, ale také mít možnost jim porozumět. Sedmé vydání je doplněno rozsáhlou přílohou normálních laboratorních hodnot.

AUTOR: Jan Hugo

VELIKOST SOUBORU: 7,51 MB

ISBN: 9788073452025

NÁZEV SOUBORU: Velký lékařský slovník.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

Výrazy od a | Velký lékařský slovník On-Line

V těchto dnech vychází v nakladatelství Maxdorf Velký lékařský slovník, jehož hlavními autory jsou MUDr. Martin Vokurka a MUDr. Jan Hugo. S nimi se na slovníku podílel tým šestadvaceti spoluautorů a odborných konzultantů. Slovník je určen hlavně lékařům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale je vhodný i pro ty, kteří se hlouběji zajímají o medicínu.

PDF Velký lékařský sloVník - Maxdorf

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.. Copyright © Maxdorf 1998-2020 | Impressum | Naši partneři VImpressum | Naši partneři V

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Projektovanie a výstavba chemických a potravinárskych závodov.pdf

Geografický atlas pre základné a stredné školy.pdf

Kočka, která viděla rudě.pdf

Škriatkovia z ríše rozprávok.pdf

Francie - kapesní průvodce.pdf

Čína na dlhom pochode.pdf

Brána času.pdf

Hudební analýza.pdf

Prsatý muž a zloděj příběhů.pdf

Public relations jako ovlivňování mínění.pdf

Navrhování hydromelioračních staveb.pdf

Rozprávky babičky Guličky.pdf