Občiansky súdny poriadok s judikatúrou (január 2013)

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou (január 2013) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Občiansky súdny poriadok s judikatúrou (január 2013) na newdawn.it

Newdawn.it Občiansky súdny poriadok s judikatúrou (január 2013) Image
Publikácia Občiansky súdny poriadok s judikatúrou spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci, je jednou z viacerých publikácií edície nazvanej IUSTITIA. Publikácie z tejto edície obsahujú znenia predpisu v časovom pásme päť rokov spätne od účinnosti poslednej novely.Netradičná forma spracovania znenia Občianskeho súdneho poriadku spočíva v tom, že na prvom mieste je uvedené aktuálne, t.j. účinné znenie toho-ktorého ustanovenia a postupne jeho znenie, prípadne znenia v časových pásmach päť rokov spätne po jednotlivých novelách tohto predpisu. Pre lepšiu orientáciu predchádzajúce znenia sú vytlačené menším typom písma a sú označené šedým pásom na okraji. Ďalej je pri jednotlivých ustanoveniach na čiernej ploche na okraji uvedený odkaz na príslušnú stranu judikatúry, ktorá je z praktických dôvodov označená farebným pásikom a zaradená na záver publikácie.Publikácia je určená najmä sudcom, vyšším súdnym úradníkom, prípadne advokátom.

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 6,28 MB

ISBN: 9788080785239

NÁZEV SOUBORU: Občiansky súdny poriadok s judikatúrou (január 2013).pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

Občiansky súdny poriadok: S judikatúrou 2013: Amazon.de ...

Nakupujte knihy a učebnice za najnižšie ceny na Slovensku. Ušetrite až 50% oproti bežným kníhkupectvam.

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou - 5. vydanie ...

Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP") platného v rozhodnom čase tento upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola . Súvisiace predpisy: 160/2015 - Civilný sporový poriadok 99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Poutník se vrací.pdf

Uvidíte to, až tomu uvěříte.pdf

Mária Magdaléna, nevesta v exile.pdf

Zlatí aj bez medailí.pdf

Sedm let K.O.V..pdf

Rok v prírode.pdf

Snehulienka a sedem trpaslíkov.pdf

Architektonika.pdf

Zaslíbená Země Nezemě 1.pdf

Postrach Jižních teritorií.pdf

Dopravné prostriedky - Transport.pdf

Cvičení pro rozvoj řeči.pdf

Chuďásek Boží.pdf

Pozor, tady jezdí auta!.pdf

Zbierka úloh z matematiky pre 9. ročník základných škôl.pdf

Špinavé peníze.pdf

Rabanus Maurus.pdf

Legendární bytosti z příběhů a bájí.pdf

Prvé slová.pdf