Daňový řád

Trávit čas knihou Daňový řád! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Daňový řád a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Daňový řád Image
Dne 1. 1. 2011 by měl nabýt účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Z tohoto důvodu se připravuje vydání komentáře k tomuto zásadnímu zákonu. Jeho autorský tým je složený z lidí se zkušenostmi z praxe, konkrétně z řad advokátů, daňových poradců a soudců Nejvyššího správního soudu. Komentář je určen zejména pro daňové poradce a pracovníky územních finančních orgánů. Tito budou s daňovým řádem, jakožto procesním předpisem upravujícím správu daní, přicházet do každodenního kontaktu. Stejně tak bude komentář přínosem pro ty poplatníky a plátce, kteří se rozhodnou v daňovém řízení nevyužít zastoupení profesionálem.Daňový řád je jedním ze zásadních procesních předpisů, který je však v praxi velmi často aplikován lidmi bez jakéhokoliv právnického vzdělání. Z tohoto důvodu bude komentář psán pro uživatele přívětivou formou, tj. bez nadbytečného užívání právnické terminologie. Důraz bude kladen na praktické dopady zákona, kdy pamatováno bude zejména na řešení všemožných situací vznikajících při správě daní, potažmo při kontaktu správců daně s daňovými subjekty.

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 4,94 MB

ISBN: 9788074003318

NÁZEV SOUBORU: Daňový řád.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

§ 155 paragraf 155 - Daňový řád č. 280/2009 Sb. | Kurzy.cz

Daňový řád a jeho změny do 1. 6. 2018 Autor: Kobík, Jaroslav a Kohoutková, Alena Nakladatel: Anag EAN: 9788075541468 ISBN: 978-80-7554-146-8 Popis: 1× kniha, brožovaná, 400 stran, česky Rozměry: 14,5 × 20,5 cm Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Daňový řád - Portál POHODA

Daňový řád. Komentář. Autoři: BAXA Josef DRÁB Ondřej KANIOVÁ Lenka LAVICKÝ Petr SCHILLEROVÁ Alena ŠIMEK Karel Druh: Odborná kniha Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta Citace: Popis: Komentář daňového řádu (§ 1, § 3, § 5, § 6, § 175 - § 232, § 242 - § 245). ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Elektronické podnikanie v doprave a logistike.pdf

Žeravé uhlíky.pdf

Zákon o podpore malého a stredného podnikania.pdf

Kniha kódů a šifer.pdf

Osobný kurz MBA.pdf

Jsme poslední.pdf

Dvacáté století v Ouběnicích.pdf

Malé čistírny odpadních vod.pdf

Pohybové schopnosti v tréninku - Rychlost.pdf

Anglicko-slovenský, slovensko-anglický multimediálny slovník.pdf

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (učebnica).pdf