Matematika + ukážkové testy na novú maturitu

Hledáte knihu Matematika + ukážkové testy na novú maturitu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Monika Žovincová? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Matematika + ukážkové testy na novú maturitu Image
Teória, riešené a neriešené príklady, výsledky.Ukážkové testy s výsledkami.OBSAH:1. Úvod2.1 Algebrické výrazy a mnohočleny3.1 Číselné obory3.2 Deliteľnosť prirodzených a celých čísel3.3 Absolútna hodnota reálneho čísla4. Rovnice a nerovnice4.1 Lineárne rovnice a nerovnice s jednou neznámou4.2 Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc4.3 Kvadratická rovnica a nerovnica4.4 Rovnice a nerovnice s parametrom4.5 Exponenciálne rovnice a nerovnice4.6 Logaritmické rovnice a nerovnice4.7 Goniometrické rovnice a nerovnice5. Funkcie5.1 Funkcia, vlastnosti funkcie5.2 Konštantná a lineárna funkcia5.3 Kvadratická funkcia5.4 Lineárna lomená funkcia5.5 Mocninová funkcia5.6 Exponenciálna funkcia5.7 Logaritmická funkcia5.8 Goniometrické funkcie5.9 Vzťahy medzi goniometrickými funkciami6. Postupnosti a rady6.1 Postupnosť-definícia, vlastnosti6.2 Aritmetická postupnosť, geometrická postupnosť6.3 Nekonečný rad7.1 Kombinatorika7.2 Kombinačné čísla, faktoriály a binomická veta8. Pravdepodobnosť9. Planimetria9.1 Trojuholník9.2 Uhly v kružnici9.3 Zhodnosť a podobnosť útvarov9.4 Trigonometrické riešenie trojuholníka9.5 Zhodné zobrazenia v rovine9.6 Podobné zobrazenia9.7 Konštrukčné úlohy10. Stereometria10.1 Polohové vlastnosti útvarov10.2 Metrické vzťahy útvarov v priestore10.3 Objem a povrch telies11.1 Vektor11.2 Analytické vyjadrenie priamky a roviny11.3 Vzájomná poloha priamok a rovín11.4 Vzdialenosti a odchýlky lineárnych útvarov11.5 Analytická geometria kvadratických útvarov11.6 Vzájomná poloha lineárnych a kvadratických útvarov12. Základy infinitezimálneho počtu12.1 Limita a spojitosť funkcie12.2 Derivácia funkcie12.3 Aplikácie derivácie funkcie12.4 Neurčitý integrál12.5 Určitý integrál13. Komplexné čísla13.1 Definícia vlastnosti komplexných čísel13.2 Riešenie rovníc v množine C

AUTOR: Monika Žovincová

VELIKOST SOUBORU: 10,71 MB

ISBN: 9788089509034

NÁZEV SOUBORU: Matematika + ukážkové testy na novú maturitu.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

Kniha: Matematika + ukážkové testy na novú maturitu ...

Kupte knihu Matematika + ukážkové testy na novú maturitu od Darina Kyselová, Soňa Richtáriková na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

Kniha: Matematika + ukážkové testy na novú maturitu ...

Kniha: Matematika + ukážkové testy na novú maturitu - Soňa Richtáriková; Darina Kyselová; Monika Žovinco Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je plně v provozu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Bulteriéři.pdf

Buen camino.pdf

Náboj.pdf

Úvod do sociohistorie.pdf

Evolúcia práva.pdf

Buddha a láska.pdf

Máša a medveď: Nová zlatá kniha rozprávok.pdf

Smrt v Benátkách.pdf

Masakr u Tobrúku.pdf

Vlk a lev - Válka tří Jindřichů.pdf

Anglická slovesa 2.pdf

Poklady panovníkov a slovenskej šľachty.pdf

Stockholm 1:10 000.pdf

Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky.pdf

Pracovní právo.pdf

Strážca nevinnosti.pdf