Logistika

Trávit čas knihou Logistika! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Logistika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Logistika Image
Dozvíte se: * jak řídit tok materiálu * jaký má význam zákaznický servis * jaký je vztah logistických činností a nákladů * jaké jsou trendy ve skladování * jaké můžete použít technologie * jak zavést informační systém * jaké mají zkušenosti české i zahraniční podniky Publikace je výsledkem dlouhodobé teoretické a praktické práce autorů v oblasti řízení průmyslových podniků a logistiky. Logistiku oprávněně vymezuje jako řízení hmotného, informačního a finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků konečného zákazníka, při respektování efektivnosti firmy jako takové. Toto komplexní pojetí plně odpovídá výzvě, před kterou naše podniky stojí při hledání a zajištění konkurenční schopnosti. Plnění požadavků finálního zákazníka totiž vychází z vývoje produktu, jeho zajištění vhodnými dodavateli, představuje vlastní řízení realizace potřeb zákazníka ve výrobním procesu, stejně tak jako odpovídající přemístění produktu k zákazníkovi. Autoři tímto způsobem postihují řízení celého hodnototvorného řetězce firmy, čímž vytvářejí, díky uplatnění a poslání logistiky, předpoklady nejen integrovaného řízení firmy, ale uplatnění managementu odpovída- jícího principům řízení supply chain. Toto dílo svým pojetím zaplňuje dosud méně uspokojivě obsazené místo na trhu odborné literatury v logistice, chápané v širších souvislostech managementu výrobního podniku. Uplatnění najde u širokého okruhu pracovníků praxe, výzkumných a vývojových pracovníků, u pedagogů, i studentů technicky a ekonomicky orientovaných škol.

AUTOR: Václav Mačát

VELIKOST SOUBORU: 2,94 MB

ISBN: 8025105733

NÁZEV SOUBORU: Logistika.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

MD LOGISTIKA , a.s., Dašice - Živéfirmy.cz

Logistika je oborem naší činnosti již od roku 1991. Dlouholetá zkušenost spolu s maximální vstřícností vůči klientům z nás činí spolehlivého partnera a pomocníka při realizaci Vašich obchodů. Vaše objednávky budou vždy vyřízeny v termínu a přesně podle dohodnutých podmínek.

Logistika | Kaufland

Logistika Prioritou společnosti je rychlé a efektivní zpracování objednávek lékáren a nemocnic tak, aby jim byly v rámci denních rozvozů včas a spolehlivě dodány. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. se svými šesti distribučními centry s celkovou výměrou 54 023 m2 splňuje nejvyšší evropské standardy týkající se ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Ústava Európskej únie.pdf

Tajemství minulosti.pdf

Rodina.pdf

Pravda v reklamě.pdf

Parní lokomotivy ČSD.pdf

Mauricius, Réunion a Seychely.pdf

Ježíšku, já chci plamenomet (To nej z roku 2004).pdf

Optická koherenční tomografie.pdf

Velká kniha cyklistiky.pdf

Jezuité.pdf

Z deníku dočaskářky: Ten pes je chuligán!.pdf

Novinář a jeho zdroje v digitální éře.pdf

Přestavba střechy - plánování a realizace.pdf

Forenzná kriminalistika.pdf