Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov

Hledáte knihu Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Marcela Tittlová? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov Image
Zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním ustanovuje základné podmienky použitia informačno-technických prostriedkov v neprocesnej rovine. Upravuje možnosti ich využitia pre konkrétne štátne orgány (Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Zbor väzenskej a justičnej stráže aj orgány colnej, resp. finančnej správy) v rozsahu ich pôsobnosti. Upravuje požiadavky na použitie informačno-technických prostriedkov z hľadiska technického. Venuje sa povoľovaciemu mechanizmu a pamätá aj na možnosť ich využitia v časovej tiesni bez predošlého súhlasu zákonného sudcu. Použitie týchto prostriedkov viaže na konkrétny cieľ, ktorý sa týmto sleduje, a zároveň na splnenie podmienky subsidiarity a nutnosti, resp. nevyhnutnosti. Upravuje možnosti nakladania so získanými údajmi (informáciami) alebo inými výstupmi, možnosti ich použitia v konaní pred príslušným orgánom vrátane trestného konania. Pre prípady nezákonného použitia ustanovuje, hoci len rámcovo, právny základ pre vyvodzovanie zodpovednosti. Okrem toho zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním obsahuje aj kontrolný mechanizmus zo strany externého subjektu – Komisie a Národnej rady SR. Týmto spôsobom sa vytvára systém garancií ochrany práv dotknutých osôb a súčasne aj systém záruk pred neoprávneným či nezákonným používaním takto intenzívnych inštitútov. Predkladané komentované spracovanie zákona o ochrane súkromia pred odpočúvaním reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty v 21. storočí stoja, ako aj na nové úlohy, ktoré sa spájajú s technickým, technologickým a informačným rozvojom. Komentované spracovanie je doplnené súvisiacimi právnymi predpismi a judikatúrou slovenských súdov (Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) na miestach, kde je to vhodné alebo priamo nutné pre lepšie pochopenie zmyslu a podstaty jednotlivých ustanovení. V kontexte ochrany garantovaných práv a slobôd sú načrtnuté ustanovenia Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a výkladová judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý dohliada na dodržiavanie ustanovení dohovoru. Predkladaný komentár je určený nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti, advokátom, sudcom, príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže a všeobecne právnikom pôsobiacim v rôznych oblastiach, no vzhľadom na niekoľkoročnú absenciu takéhoto odborného spracovania (vo forme komentára k zákonu) je možné využiť komentovanú formu zákona doplnenú o judikatúru aj na vysokoškolské vzdelávanie v príslušných odboroch.

AUTOR: Marcela Tittlová

VELIKOST SOUBORU: 1,72 MB

ISBN: 9788081687174

NÁZEV SOUBORU: Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

Matovičovci chcú novelizovať zákon o ochrane pred ...

Zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním ustanovuje základné podmienky použitia informačno-technických prostriedkov v neprocesnej rovine. Upravuje možnosti ich využitia pre konkrétne štátne orgány (Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Zbor väzenskej a justičnej stráže aj orgány colnej ...

Zákon o ochrane súkromia - alibaba.sk

Kniha Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov - komentár z vydavateľstva Wolters Kluwer a mnoho iných kníh s kategórie Trestné právo nájdete na Najlacnejšie knihy online

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Naruto 15: Narutův styl.pdf

Böhmerland 600 cc.pdf

Šaty pro faraona.pdf

Krizový management ve veřejné správě.pdf

Vyvolávač deště.pdf

Život podle barev.pdf

Hravá čítanka 2.pdf

Pes.pdf

Námestovo 1:10 000.pdf

Sedem duchovných zákonov úspechu.pdf

Antikvariát.pdf