Zákon o veřejných zakázkách - Komentář

Trávit čas knihou Zákon o veřejných zakázkách - Komentář! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Zákon o veřejných zakázkách - Komentář a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Zákon o veřejných zakázkách - Komentář Image
Zákon o veřejných zakázkách je jeden z nejvýznamnějších předpisů upravujících postupy při vynakládání veřejných prostředků. Komentář reaguje na právní úpravu zadávání veřejných zakázek, která vychází z právní úpravy zadávacích směrnic ES. Zapracováním těchto směrnic do právního řádu ČR tak vznikla forma zcela nového zákona o veřejných zakázkách. Rovněž upozorňuje na související předpisy, aktuální judikaturu, ale také metodiku zadávání veřejných zakázek. Komentář obsahuje výklad k nejnovější právní úpravě a rozebírá rovně novelu přezkumných směrnic ES, která byla provedena směrnicí č. 2007/66/EC ze dne 11. prosince 2007 (harmonizační lhůta končí dne 20. 12. 2008). Publikace rovněž obsahuje návod ekonomických metod hodnocení veřejných zakázek a zásady pro stanovení vhodných kritérií a jejich vah. Komentář lze doporučit zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek, advokátům, soudcům, zadavatelským společnostem, právníkům a ekonomům, studentům právnických a ekonomických fakult a dalším zájemcům a tuto problematiku.

AUTOR: Radek Jurčík

VELIKOST SOUBORU: 8,74 MB

ISBN: 9788074003295

NÁZEV SOUBORU: Zákon o veřejných zakázkách - Komentář.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

Zákon č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek ...

Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. V rámci jednoho zákona jsou upraveny práva a povinnosti zadavatelů a ostatních účastníků zadávacího řízení při zadávání všech typů veřejných zakázek, včetně sektorových veřejných zakázek i koncesí.

Zákon o veřejných zakázkách - ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ...

Nakladatelství C. H. Beck vydalo obsáhlý komentář zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který nahradil mnohokrát novelizovaný zákon z roku 2006. Komentář zpracoval kolektiv autorů z právní kanceláře MT Legal. V připravovaném seriálu naleznete komentář k paragrafu 92 Technické ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

NF zesilovače 2.pdf

3 x Môj Macík.pdf

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2014.pdf

Zakládání staveb 1.pdf

Aplikovaná forenzní psychologie.pdf

Moja malá hrkálková a hryzadlová knižka: Malá Ovečka.pdf

Křeček.pdf

Posledná vec a iné.pdf

Láska k nepříteli.pdf

Srázy.pdf

Raumplan versus Plan Libre.pdf

Operační zesilovače.pdf

Duchovná symbolika.pdf

Drobné opravy v byte a dome.pdf

Bláznivé tatranské príbehy.pdf

Predškolák.pdf

Základy správního práva trestního.pdf