Hebrejská abeceda

Trávit čas knihou Hebrejská abeceda! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Hebrejská abeceda a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Hebrejská abeceda Image
Dvaadvacet koláží Pavla Holeky (1945) vždy provází autorův krátký básnický text, organicky doplňující to, o čem vypovídají v různých velikostech po celé ploše rozhozená hebrejská písmena a je dotvářející lidské figury, různá zvířata či předměty denní potřeby. Jejich symbolika je evidentní, dešifrování však již mnohem složitější a nejednoznačná, divák má tak dostatek prostoru k vlastnímu přístupu, vnímání a pocitu. Sugestivní obraz pouze napomáhá k otevření dveří do komnat, kde již přebývá to nejpodstatnější tajemství, a to smyslu lidského bytí. Svět Holekových koláží komplexně postihuje horizontální určenost života i jeho vertikální přesah. Několika charakterizujícími prvky je přiblížen skrytý význam každého jednotlivého, výrazně krojeného písmene, jehož vnitřní podstata a kauzální propojenost zjevuje se pak zcela nečekaně, jakoby náhle ostře nasvícena. Tento podmanivý, dokonale prokomponovaný filozoficko-poetický soubor přináší rovněž ve světovém kontextu zcela specifické kvality. Jde o mnohovýznamový, zároveň ale pozoruhodně celistvý fenomén všech dvaadvaceti písmen hebrejské abecedy, v neposlední řadě i v ohledu a souběhu numerickém, umocňovaný jedinečným estetickým nábojem jejich kaligrafického vyjádření. Mimořádná kolážová série Pavla Holeky je uzavřena zasvěceným doslovem Gustava Erharta, dle něhož lze poselství tohoto unikátního výtvarně-poetického díla vystihnout také slovy: "Dívej se, a bude ti dáno vidět!"

AUTOR: Pavel Holeka

VELIKOST SOUBORU: 9,62 MB

ISBN: 9788087164280

NÁZEV SOUBORU: Hebrejská abeceda.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

Biblická jména :: Stezkazivota

Hebrejská abeceda 2010; Vábení slov 2012; Kniha Hebrejská abeceda je v. Knihotéce: 1x: Nápověda - Podmínky užit ...

Hebrejská abeceda - Pavel Holeka | Databáze knih

Číselná abeceda chaldejsko - hebrejské kabaly, je jasnější, přesnější a tvrdší, myslím tím samozřejmě charakteristiku čísel, které se pomocí tohoto způsobu vypočítají, proto ji ve svých numerologických rozborech dávám přednost před Pythagorasem, a to především a zejména po zkušenostech, které s numerologií ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Milujem ťa.pdf

Jaká jsem.pdf

Bratr z ledu.pdf

Od gregoriánského chorálu po současné zpěvní formy.pdf

Miroslav Antl radí jak na gaunery.pdf

Pěstujeme houby.pdf

Dějiny ekonomických teorií.pdf

Jin jóga.pdf

Prsten.pdf

Encyklopedie československých autobusů a trolejbusů (V).pdf

Soubor cviků na zpevnění jezdeckého sedu.pdf

Chladnokrevný ničema.pdf

Nad priepasťou.pdf

Ďalší, prosím....pdf

TOP Rodinné domy 2/2006.pdf

Úsměv lorda Ickenhama.pdf

Benjamín.pdf