Ochrana staveb proti radonu

Ochrana staveb proti radonu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Neznal. Přečtěte si s námi knihu Ochrana staveb proti radonu na newdawn.it

Newdawn.it Ochrana staveb proti radonu Image
Jediná aktuální kniha na našem trhu, kterou připravili spoluautoři metodik pro měření radonu, přehledně seznamuje čtenáře se současným přístupem k řešení ochrany staveb proti radonu. Publikace obsahuje jak základní informace týkající se expozice obyvatelstva přírodnímu ozáření a Radonového programu České republiky, tak i legislativní, normové a metodické souvislosti. Podrobněji se věnuje jednotlivým fázím řešení ochrany staveb proti radonu (rozsah vstupní měření a výsledky měření, co je nutné uvážit a kontrolovat ve fázi výběru a projektu opatření, realizace, i při kontrole výsledného stavu). Zdůvodněn je individuální přístup k řešení problematiky u konkrétních objektů, včetně významu a nezbytnosti detailních měření. Na konkrétních příkladech jsou ukázány příčiny neúspěšného řešení ochrany staveb proti radonu. Kniha se zabývá i psychosociálními aspekty řešení radonové problematiky.

AUTOR: Martin Neznal

VELIKOST SOUBORU: 1,37 MB

ISBN: 9788024730653

NÁZEV SOUBORU: Ochrana staveb proti radonu.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

PDF Opatření Proti Radonu

Na počátku roku 2006 vstupují v platnost revidovaná znění ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 730602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. Revize byly vyvolány změnami legislativních předpisů (vyhláška 184/1997 Sb. byla nahrazena vyhláškou 307/2002 Sb. o radiační ...

Ochrana Staveb Proti Radonu Z Podloží - Revize Čsn 73 0601 ...

Zdarma pro Vás. V PŘÍPADĚ měřením zjištěného středního nebo vysokého Rn indexu a nebo při navrhovaném podlahovém vytápění v kontaktní konstrukci NADIMENZOVÁNÍ DOSTATEČNÉ OCHRANY A VÝPOČET POTŘEBNÉ TLOUŠŤKY IZOLACE PROTI VLHKOSTI, VODĚ A RADONU DLE ČSN 73 0601 „ Ochrana staveb proti radonu z podloží „ !

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Sněhulácká školička.pdf

Orchideje.pdf

Obrázkové hry na voľné chvíle.pdf

Omega.pdf

Krížovky: domáci lekár.pdf

Novinky ve farmakoterapii interních chorob.pdf

Poselství Plejáďanů.pdf

Špalíček výletů pro každý den jeden.pdf

Krásná vězeňkyně.pdf

Nemecké témy pre maturitu.pdf

Vládcové obchodu 4: Válka obchodníků.pdf

Oko za oko.pdf

Kočka a čert.pdf

Syry.pdf