Šlechtická demokracie

Trávit čas knihou Šlechtická demokracie! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Šlechtická demokracie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Šlechtická demokracie Image
Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v českém prostředí první, která se touto problematikou zabývá detailně a jež se zároveň snaží - zčásti už svým provokativním názvem "šlechtická demokracie" - podobné stereotypy překonat.Úsilí reinterpretovat polskou politickou strukturu je opřeno zejména o analýzu šlechtického parlamentarismu za vasovské éry, jehož fungování autor ztotožňuje s ideovým dědictvím aristotelské republikánské teorie a modelem monarchia mixta. Mezi stěžejní problémy, jimž je třeba v této souvislosti porozumět, patří například otázka rozsahu politického vlivu šlechtického demu, vztah centrální a regionální politiky či principy konsenzuálního rozhodování. S jistou mírou nadsázky lze tedy říci, že studie klade důraz na ta témata, jež jsou bedlivě sledována v aktuálním světě, avšak leckdy opomíjena při zkoumání minulosti.

AUTOR: Jan Květina

VELIKOST SOUBORU: 9,96 MB

ISBN: 9788087378588

NÁZEV SOUBORU: Šlechtická demokracie.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

Kniha Šlechtická demokracie - Květina Jan | Dobré Knihy.cz

šlechtická privilegia, lépe přerozdělily daně, položily základy odstranění negramotnosti, současně však posílily moc vládnoucích ... účinnější než demokracie? Fridrich Vilém (žil v letech 1620-1688) kromě toho, že nastolil v Braniborsku-Prusku absolutismus, se řadou opatření

PDF 15. Osvícenský absolutismus

Šlechtická demokracie - Květina Jan . Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Etická výchova pre 7. ročník základných škôl.pdf

Zábavné úlohy pre prváčikov.pdf

Veľká kniha o morských tvoroch.pdf

Sandman: Preludia a nokturna.pdf

Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi.pdf

Uklidňující omalovánky pro dospělé s biblickými verši.pdf

EnCYKLOpedie kola (+ DVD).pdf

Náboženství v boji o Palestinu.pdf

Kaddáfího osobný lekár spomína.pdf

Ztracený svět.pdf

Já a štrúdl.pdf

Velká kniha okenních obrázků.pdf

Terapeutka.pdf