Podnikové financie

Podnikové financie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karol Vlachynský. Přečtěte si s námi knihu Podnikové financie na newdawn.it

Newdawn.it Podnikové financie Image
Piate, prepracované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice je výsledkom kolektívneho úsilia vedecky, publikačne i pedagogicky skúsených autorov pod vedením renomovaného odborníka prof. Ing. Karola Vlachynského, PhD., pôsobiaceho v oblasti podnikových financií, finančného manažmentu a finančného inžinierstva takmer päť desaťročí.Zásluhou erudovanosti autorov dostáva čitateľ do rúk originálne dielo, ničím nezaostávajúce za obdobne zameranými publikáciami vychádzajúcimi v krajinách s rozvinutou trhovou ekonomikou. Prezentuje sa v ňom teória podnikových financií, zovšeobecňujúca mnohé domáce i zahraničné poznatky a praktické skúsenosti, pričom bokom nezostáva ani formulovanie predpokladaných smerov ich vývoja. Autori zároveň reagujú na aktuálny spoločensko-politický vývoj po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, na širšie uplatňovanie medzinárodných účtovných štandardov i na reformné hospodárske prmeny, ktoré sa bytostne týkajú aj podnikových financií.Súčasťou publikácie je CD s príkladmi a výpočtami ku konkrétnym tematickým okruhom. Na učebnicu bezprostredne nadväzuje zbierka príkladov...

AUTOR: Karol Vlachynský

VELIKOST SOUBORU: 7,82 MB

ISBN: 8080780293

NÁZEV SOUBORU: Podnikové financie.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

Ekonomie, finanční trhy a Excel on-line | Finance v praxi

Podnikové finance pod rouškou Online diskuze. Datum akce: 20.04.2020 Místo konání akce: Pohodlí domova 20.04.2020 15:00:00 20.04.2020 16:30:00 Europe/Prague Podnikové finance pod rouškou Online diskuze Pohodlí domova CAFIN [email protected]

Detail oboru - Podnikové finance a obchod (o12480) - VUT v ...

- Podnikové financie sú základom všetkých financií štátu a predstavujú tú časť finančných zdrojov ekonomiky, ktorú reálny sektor produkuje za účelom plnenia základných cieľov podnikateľskej činnosti. - Podnikové financie sú ekonomickou kategóriou a ich osobitné postavenie sa odvíja zo sféry ich pôsobe...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Toulky českým tajemnem.pdf

Anglická gramatika.pdf

Hlava plná přízraků.pdf

Dětská kardiochirurgie.pdf

Alén Diviš.pdf

Príhody v divočine.pdf

Šéf Andrej Kvašňák.pdf

Dáma s tajemstvím.pdf

Černá křídla Cthulhu 4.pdf

Nejkrutější psychopati v dějinách.pdf