Dědičné metabolické poruchy

Hledáte knihu Dědičné metabolické poruchy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2005 a autorem je E. Mayatepek? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Dědičné metabolické poruchy Image
Dědičné metabolické poruchy jsou významnou příčinou mortality a dlouhodobé morbidity ve všech věkových kategoriích. S narůstajícím počtem těchto chorob a zvyšujícím se počtem přežívajících pacientů je tématika mimořádně aktuální. Kniha poskytuje informace o této problematice s přístupem „od symptomu k diagnóze“, díky čemuž se stává přístupnou zejména pro klinické lékaře. Obsahuje nejnovější poznatky týkající se diagnostiky a diferenciální diagnostiky dědičných metabolických poruch včetně novorozeneckého screeningu. Zvláštní důraz klade na akutní příznaky a situace vyžadující rychlý zásah, jako např. hypoglykemie, hyperamonemie, laktátová acidóza, akutní encefalopatie apod., a poskytuje „guidelines“ pro racionální diagnostické a úvodní terapeutické postupy. Kniha uvádí též přehled diagnostických a diferenciálně diagnostických postupů u onemocnění s chronickým průběhem, informace o indikaci vhodných klinických i laboratorních vyšetření na úrovni metabolitů, enzymů a DNA a o interpretaci výsledků, a odkazy na publikace a internetové zdroje. Text doplňuje řada tabulek a schémat. Kniha je vhodná především pro postgraduální a celoživotní vzdělávání lékařů všech odborností, zvláště pro pediatry, neonatology, genetiky, biochemiky a neurology. Vzhledem k rozmanitosti klinických i laboratorních příznaků je velmi pravděpodobné, že se s těmito pacienty setkávají ve své praxi. Je výborným úvodem do studia dědičných metabolických poruch, přínosná je i pro pregraduální vzdělávání při studiu biochemie, genetiky, pediatrie, interny nebo neurologie.

AUTOR: E. Mayatepek

VELIKOST SOUBORU: 10,30 MB

ISBN: 8024708310

NÁZEV SOUBORU: Dědičné metabolické poruchy.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

DĚDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY - AntiŠkola.eu

Dědičné metabolické poruchy představují heterogenní skupinu nemocí, jejichž společným rysem je přítomnost biochemických či enzymatických odchylek zjistitelných pouze speciálním vyšetřením. Poměrně přesné údaje o výskytu jednotlivých dědičných metabolických poruch lze zjistit pouze celopopulačním novorozeneckým screeningem.

Klinika dětského a dorostového lékařství Diagnostické a ...

Dědičné metabolické poruchy tvoří různorodou skupinu 700-800 onemocnění, jejichž společným rysem je přítomnost biochemických nebo enzymatických odchylek, které jsou zjistitelné pouze speciálním vyšetřením. Jejich klinické projevy bývají velmi často nespecifické (neprospívání, nechutenství, porucha růstu, poruchy psychomotorického

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Zneklidňující svět zrcadel.pdf

Deset tajemství lásky.pdf

Malá kniha nástrah.pdf

Šťastné stretnutie.pdf

Jak být ženou.pdf

Rozvadov 1621.pdf

Architektura 20. století.pdf

Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký lekársky slovník.pdf

Krakatit.pdf

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu.pdf

Nové jaro.pdf

Bude prvá svetová atómová vojna?.pdf

Veřejné sbory.pdf

Rukověť správné sekretářky.pdf

Arménie.pdf

Ako poraziť recesiu.pdf

Jíme zdravě ve městě i na venkově.pdf

Mosty nádeje.pdf

Ovládni svět Minecraftu.pdf

Atlas mesačných dobrodružstiev.pdf