Jazyky v komunikaci neslyšících

Hledáte knihu Jazyky v komunikaci neslyšících? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Alena Macurová? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Jazyky v komunikaci neslyšících Image
Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakteristiky jazyků užívaných v komunikaci neslyšících Čechů českého znakového jazyka a psané češtiny, a to i ve vzájemných vztazích. Vychází přitom jednak z textů, jež v komunikaci českých neslyšících existují, s cílem postihnouti na základě poznatků odjinudjejich specifické rysy, jednak z jazykových prostředků, jimiž český znakový jazyk a čeština disponují, a z jejich příp. modifikace pro účely intrakulturní a/nebo interkulturní komunikace. Cílem monografie je nahlédnout komunikaci českých neslyšících jinak, než ji nahlížejí disciplíny tradičně orientované na problematiku hluchoty, a iniciovat tak diskusi o postavení českého znakového jazyka a češtiny psané českými neslyšícími v odborné i veřejné sféře, zvl. ve sféře vzdělávání.Publikace je určena studentům oborů, jež se otázkami hluchoty zabývají, nebo jejichž obory s otázkami hluchoty souvisí, jejich vzdělavatelům, učitelům ve školách pro sluchově postižené děti a mládež i učitelům ve školách hlavního vzdělávacího proudu, v nichž jsou děti se sluchovým postižením integrovány, odborníkům speciálně pedagogických center nebo středisek rané péče a všem dalším profesionálům, kteří se s problematikou hluchoty nebo jazyků českých neslyšících setkávají, rodičům a rodinám sluchově postižených dětí i širší veřejnosti, které předkládá jiné než u nás tradované postoje k hluchotě, k neslyšícím Čechům a jejich komunikaci. Určena je samozřejmě i komunitě českých neslyšících, k jejímuž sebeuvědomování, sebepojetí a sebevymezování chce alespoň jistým dílem přispět.

AUTOR: Alena Macurová

VELIKOST SOUBORU: 8,43 MB

ISBN: 9788024634128

NÁZEV SOUBORU: Jazyky v komunikaci neslyšících.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

Jazyky v komunikaci neslyšících - Macurová Alena, kolektiv ...

Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakteristiky jazyků užívaných v komunikaci neslyšících Čechů -českého znakového jazyka a psané češtiny, a to i ve vzájemných vztazích.

Jazyky v komunikaci neslyšících - Macurová Alena, kolektiv ...

Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakteristiky jazyků užívaných v komunikaci neslyšících Čechů -českého znakového jazyka a psané češtiny, a to i ve vzájemných vztazích.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Odvaha jim nechyběla.pdf

Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou.pdf

Základní kurz svařování metodou 141.pdf

Slovenský rok.pdf

Tělo - výraz - obraz - koncept.pdf

Úžasný detský atlas ľudského tela.pdf

Moderní rádiový přijímač.pdf

Příběh Íránu, Mongolska a Turecka - říší, které pohnuly světem.pdf

Ochránce z Vysočiny.pdf

Čaro rozkvitnutých záhrad.pdf

To je dobrota!.pdf

Zahraniční politika Slovinska.pdf

Minecraft: Mobeštiár.pdf