Typologie osobnosti pro manažery

Trávit čas knihou Typologie osobnosti pro manažery! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Typologie osobnosti pro manažery a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Typologie osobnosti pro manažery Image
Jsou lidé, kteří nacházejí v práci smysl života a věnují se jí s plným nasazením, jiní se v práci trápí, nemohou se dočkat konce pracovní doby a jsou lidé bez práce, kteří by dělali cokoli. Pro většinu lidí je spokojenost s jejich zaměstnáním, s tím, co dělají a s kým, velmi důležitá. Bez profesní realizace nedojdou životy mnohých z nás skutečného naplnění. V práci získáváme svou identitu i jedinečnost. To, jaké zaměstnání si zvolíme, má bezpochyby vliv i na naši výkonnost a spokojenost, na to, jak v práci komunikujeme, jaký je náš vztah k času, jak se stavíme ke konfliktům a jejich zvládání, k pracovním poradám, k týmové práci, ke změnám, jak se chováme ve stresových situacích, jak si vedeme při přijímání nových spolupracovníků, a také jaký je náš manažerský styl, komu bude vyhovovat a komu ne. A naopak, jaký je manažerský styl našich nadřízených, zda jsme s ním srozuměni a proč. Kromě partnerských vztahů vznikají největší potíže z typové odlišnosti lidí, z jejich různých psychických funkcí právě v pracovním a profesním životě. Nejhorší, co můžeme udělat a čeho se nevědomky dopouštíme, je to, že této jinakosti přisuzujeme morální rozměr a negativní dimenzi. Kdo je jiný, je horší... Přijetí skutečnosti, že ostatní lidé se od nás liší – a smíření se s tím – nebývá pro nikoho z nás snadné. Avšak jen člověk, který je ochoten se nad sebou zamyslet, poznat sebe sama a jenž má vůli svým bližním porozumět, má šanci být dlouhodobě úspěšný. Jedním ze způsobů, jak poznat podstatu osobností lidí, s nimiž spolupracujeme, které vedeme či jsme jimi vedeni, a jak jejich jinakost přijmout, je seznámit se s osobnostní typologií, která se pokouší o interpretaci osobnostních rozdílů, pomáhá při jejich pochopení a překonávání nedorozumění, která z nich mohou vzniknout. Nabízí vodítko, jak můžeme změnit své chování a jednání, když už nemůžeme změnit podstatu své osobnosti. Objasňuje, že každá osobnost, každý typ, má své klady i zápory, silné i slabé stránky – a že tudíž žádná z nich není lepší než jiná.Nové, rozšířené a přepracované vydání úspěšného bestselleru významného domácího autora, poradce, trenéra a kouče Michala Čakrta Typologie osobnosti pro manažery (s podtitulem Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny) vycházejícího z osvědčené jungovské typologie nabízí nástroje, jak pomocí typů porozumět sami sobě, jak poznat svůj manažerský a pracovní styl, abychom mohli řešit problémové situace a jednat proaktivně. Schopnost vyváženě používat své psychické preference a uvědomit si škodlivost jejich odvrácených, temnějších stránek je prvním krokem k spokojenosti a úspěchu. Potom budeme moci lépe přijímat druhé takové, jací jsou, a ne takové, jaké bychom je chtěli mít.

AUTOR: Michal Čakrt

VELIKOST SOUBORU: 5,55 MB

ISBN: 9788072612017

NÁZEV SOUBORU: Typologie osobnosti pro manažery.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

Typologie osobnosti pro manažery - Michal Čakrt | Knihy.ABZ.cz

Typologie osobnosti pro manažery : manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny /

Kniha: Typologie pro manažery - Otto Kroeger | Knihy.ABZ.cz

Typologie osobnosti pro manažery. Ing. Vlaďka Roldánová, certifikovaný kouč EMCC; V současné době neexistují žádné termíny ... tak i lidi okolo a jak zlepšit komunikaci na základě pochopení principů typologie osobnosti. Ukážeme si, k čemu slouží typologie osobnosti, podle čeho jednotlivé typy poznáme a jak toho ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kosmetika III.pdf

Ročenka architektúry 1998.pdf

Úplné Znění - 1346: Daně z příjmů, evidence tržeb 2020.pdf

Dvere do rozprávok.pdf

Má čarodějka.pdf

Garfield 37: Gargield něco peče.pdf

Kivader.pdf

100 náměstí.pdf

Jak očistit své srdce?.pdf

Naivní. Super..pdf

Dějiny Karibské oblasti.pdf

Změny nálad při tréninku v hypoxii.pdf

Život s bylinkami.pdf

Manuál ekologickej výstavby.pdf

Zákon o matrikách.pdf

Na vlnách BBC a Svobodné Evropy.pdf