Trestní právo procesní

Trestní právo procesní je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marek Fryšták. Přečtěte si s námi knihu Trestní právo procesní na newdawn.it

Newdawn.it Trestní právo procesní Image
Učebnice vymezuje základní principy trestního práva procesního takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti sním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestní práva odkazují a ze kterých vycházejí a problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví.Učebnice je prioritně určena pro studenty bakalářských či magisterských forem studia na právnických fakultách. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je však samozřejmě použitelná i pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru, studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou blíže seznámit. Právní úprava obsažená v této učebnici již reflektuje novou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Odráží tak fakticky právní stav platný a účinný k 1.1.2010.

AUTOR: Marek Fryšták

VELIKOST SOUBORU: 3,55 MB

ISBN: 9788074180415

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo procesní.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

Trestní právo procesní - Minulost a budoucnost - Jiří ...

Trestní právo Trestní právo odvětví práva veřejného účelem je chránit práva je chránit práva a oprávněné zájmy osob, společnosti a sátu před trestnými činy prostředek „ultima racio" tedy použije se pouze v tom případě, že všechny jiné prostředky jsou pro danou situaci nedostačující dělíme na právo hmotné a procesní Hmotné právo určuje která ...

Trestní právo - Právo - Referáty, seminárky, čtenářský deník

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (provedené zák. č. 178/2018 Sb.), zákona o trestní odpovědnosti právnických osob ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Optimalizace daně.pdf

Pes, nejdražší přítel člověka.pdf

Láska bílého jelena.pdf

Viem zastaviť čas.pdf

Kniha poviedok a spomienok.pdf

Tóny v trní.pdf

Najkrajšie cyklovrcholy (2. diel).pdf

Tančili tváří k slunci.pdf

Na ostří pera.pdf

Imámova dcera.pdf