100 klíčových manažerských technik

Trávit čas knihou 100 klíčových manažerských technik! Na našem webu newdawn.it najdete knihu 100 klíčových manažerských technik a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it 100 klíčových manažerských technik Image
100 klíčových manažerských technik mapuje systematické a analytické metody používané manažery v procesu řízení s cílem zvyšovat úspěšnost přijímaných rozhodnutí, zlepšovat výkonnost a efektivnost řízených činností.Tato kniha je prvním dílem, který se zaměřuje na 100 nejpoužívanějších technik obecného managementu. Je rozčleněna do pěti částí – na techniky osobní organizace, komunikační techniky, techniky vedení lidí, rozhodovací techniky a organizační techniky.Jednotlivé manažerské techniky jsou představeny ve stručné a srozumitelné strukturované podobě. Vznikla tak přehledná a praktická příručka použitelná vedoucími pracovníky na různých úrovních řízení i stupni zkušeností stejně jako studenty a všemi, kdo se chtějí seznámit s metodami práce manažera.

AUTOR: Oldřich Šuleř

VELIKOST SOUBORU: 4,25 MB

ISBN: 9788025121733

NÁZEV SOUBORU: 100 klíčových manažerských technik.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

100 klíčových manažerských technik - Oldřich Šuleř ...

100 klíčových manažerských technik mapuje systematické a analytické metody používané manažery v procesu řízení s cílem zvyšovat úspěšnost přijímaných rozhodnutí, zlepšovat výkonnost a efektivnost řízených činností. Tato kniha je prvním dílem, který se zaměřuje na 100 nejpoužívanějších technik obecného ...

Kniha 100 klíčových manažerských technik | Knihy pre každého

100 klíčových manažerských technik mapuje systematické a analytické metody používané manažery v procesu řízení s cílem zvyšovat úspěšnost přijímaných rozhodnutí, zlepšovat výkonnost a efektivnost řízených činností. Tato kniha je prvním dílem, který se zaměřuje na 100 nejpoužívanějších technik obecného ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Modrá je barva nočních děsů.pdf

Řešení konfliktů.pdf

Brevíř 2010.pdf

Barbie: Knižka na rok 2009.pdf

Prosté umění vraždy.pdf

Management.pdf

Velcí panovníci Evropy.pdf

Na vlně života.pdf

Pravda Ruda Pravdíka.pdf

Zásaditý doktor.pdf

Od veřejného prostoru k nákupním centrům.pdf

Prirodzené zákony manažmentu.pdf

Anna a Elsa - Vzpomínky a kouzla.pdf

Aura - brána k duši.pdf

Séria Fablehaven (komplet).pdf

Rozum a vášeň.pdf

Uvolňování, protahování a cvičení pro zdraví, kondici a pohodu.pdf

Za přísahu a lásku.pdf

Zastúpenie v súkromnom práve.pdf