Podnik a podnikanie

Hledáte knihu Podnik a podnikanie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Helena Majdúchová? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Podnik a podnikanie Image
Druhé vydanie pracovného zošita detailnejšie rozpracúva problematiku, ktorá je obsiahnutá vo vysokoškolskej učebnici s rovnomenným názvom. Oproti prvému vydaniu sú mnohé príklady upravené a pozmenené. Obsahová naplň pracovného zošita je rozdelená do deviatich kapitol. Každá kapitola vo svojej štruktúre obsahuje charakteristiku základných pojmov a súvislostí potrebných na objasnenie danej problematiky. V nadväznosti na stručný výklad je uvedený vzorový príklad spolu s riešením. Ďalej nasleduje čiastočne riešený príklad určený na rozvoj a kontrolu nadobudnutých vedomostí. Na samostatnú alebo skupinovú prácu na hodinách, ale aj domáce štúdium sú zostavené neriešené príklady. Kontrolné testy situované v závere jednotlivých kapitol preveria nadobudnuté vedomosti zo štúdia a pri riešení prípadových štúdií sa ponecháva priestor aj na kreativitu a vlastný názor.Ide o základnú študijnú literatúru určenú na predmet podnik a podnikanie, ktorý sa vyučuje v prvom ročníku bakalárskeho stupňa dennej aj externej formy štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracovný zošit však možno využiť aj ako odporúčanú literatúru na predmet podnikové hospodárstvo na ostatných fakultách EU v Bratislave, pre záujemcov z hospodárskej praxe môže byť obohatením ich pohľadov a názorov na zložité problémy, ktoré podnikanie a činnosť podnikov so sebou prinášajú.

AUTOR: Helena Majdúchová

VELIKOST SOUBORU: 9,92 MB

ISBN: 9788081688997

NÁZEV SOUBORU: Podnik a podnikanie.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

Podnik a podnikanie: príklady a prípadové štúdie pracovný ...

4 PODNIK A PODNIKANIE 4.1 Ciele a funkcie podniku Zatiaľ čo teória spotrebiteľa vysvetľuje, čo ovplyvňuje utváranie dopytu, teória podniku vysvetľuje procesy utvárania ponuky. Podnik (firma) je subjektom trhu, ktorý ponúka svoju produkciu na trhu statkov (tovaru a služieb), samostatne rozhoduje o zdrojoch, ktoré má k dispozícii ...

Podnik a podnikanie: príklady a prípadové štúdie pracovný ...

Ide o základnú študijnú literatúru určenú na predmet podnik a podnikanie, ktorý sa vyučuje v prvom ročníku bakalárskeho stupňa dennej aj externej formy štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracovný zošit však možno využiť aj ako odporúčanú literatúru na predmet podnikové ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

100 + 1 otázek a odpovědí o chůzi, nejen nordické.pdf

Šamani, alchymisté, chemici a válečníci.pdf

Diamantový věk.pdf

Sebranka.pdf

Petr Nikl - Grafika.pdf

Zelené koření.pdf

Cukrovka.pdf

Zrkadlo dovnútra.pdf

Zimní krajina.pdf

Nový Civilný mimosporový poriadok.pdf

Nelži mi.pdf

Noc nic nezadrží.pdf

Těla na prodej.pdf

Rosemary Beach 2: Za hranicí nevinnosti.pdf

Plicní infekce Pneumocystic carini u HIV negativních nemocných.pdf

Španělsko.pdf

Poznáváme... Domácí mazlíčci.pdf