Základy kriminologie a trestní politiky

Hledáte knihu Základy kriminologie a trestní politiky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Helena Válková? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Základy kriminologie a trestní politiky Image
Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu závažných forem kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné činnosti v České republice, zejména v návaznosti na politické, společenské a ekonomické změny, k nimž došlo v průběhu posledních 15 let. Autoři, přední odborníci v tomto oboru, se úspěšně pokusili o výklad probíraných okruhů kriminologických otázek v úzkém kontextu s jejich skutečným i možným významem pro uskutečňování racionální trestní politiky, čemuž odpovídá i samotný název učebnice. Opomenuty přitom nejsou návaznosti na související oblast sociologického a psychologického výzkumu; stranou pozornosti nezůstala ani problematika nových podob zločinu, jako např. organizovaná kriminalita, extremismus, terorismus nebo počítačová kriminalita. Význam a opodstatněnost znalosti kriminologických teorií o příčinách a důsledcích kriminality, prezentovaných v učebnici jako ucelený systém poznatků, je zdůrazněn jako předpoklad snahy po poznání pravdivých souvislostí a informací o fenoménu zločinu. V minulosti často neprávem opomíjená viktimologická perspektiva je rovněž nedílnou součástí výkladu. Text je doplněn řadou tabulek, grafů a schémat, které čtenáři usnadňují orientaci a osvojení si příslušné materie. Předkládaná učebnice není určena pouze studentům škol s právnickým zaměřením, naopak vzhledem ke snaze poukázat na vazby mezi kriminologií a dalšími společenskovědními obory by měla najít své zájemce i mezi studenty jiných společenskovědních fakult, zejména z oboru sociologie, psychologie, pedagogiky, sociální práce, žurnalistiky a politologie. Její znalostí by měli být vybaveni nejen specialisté z oblasti kriminologického výzkumu, ale i pracovníci orgánů činných v trestním řízení, advokáti, pracovníci Vězeňské služby i Probační a mediační služby, stejně jako ti, kteří přijímají rozhodnutí v navazujících legislativních oblastech.

AUTOR: Helena Válková

VELIKOST SOUBORU: 10,22 MB

ISBN: 9788074004292

NÁZEV SOUBORU: Základy kriminologie a trestní politiky.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

Základy kriminologie a trestní politiky - Masaryk University

Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu čtenářů kriminologické poznatky o kriminalitě, jejích tradičních i zcela nových formách, o pachatelích i obětech trestné činnosti a o způsobech, jak jí lze předcházet. Zaměřena je i na oblast trestní politiky, která v zájmu účinné a ekonomicky udržitelné regulace kriminality musí ...

Kniha: Základy kriminologie a trestní politiky (Josef ...

Dům knihy.cz > Knihy > Právo > Základy kriminologie a trestní politiky. Akce Skladacky-puzzle-akce Akce Dětské knihy se slevou Akce Superman za supercenu! Základy kriminologie a trestní politiky. KUCHTA Josef, VÁLKOVÁ Helena. Info: C.H.BECK, 2019 (3.) - brož., 616 str. EAN: 9788074007323 ISBN: ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Výnimoční ľudia.pdf

... jenom já jsem letadlo.pdf

Kája, super frája: Bratránek za všechny peníze.pdf

Psi.pdf

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob.pdf

Pět možností.pdf

Kletba lásky.pdf

Bratislava.pdf

Zkratkou ke svobodě.pdf

Účtovníctvo a dane právnických osôb.pdf