Krížom krážom - Slovenčina A1

Trávit čas knihou Krížom krážom - Slovenčina A1! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Krížom krážom - Slovenčina A1 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Krížom krážom - Slovenčina A1 Image
Dostupné aj v atraktívnej kolekciiOriginal and richly illustrated textbook and a CD for the A1 level is composed in a communicative way without an intermediary language. Bohato ilustrovaná ucebnica s dvomi CD pre stupeň A1 je koncipovaná komunikatívne bez použitia sprostredkujúceho jazyka. Autorky pri tvorbe jednotlivých lekcií zohľadnili komunikačné potreby cudzinca pri prvom dotyku so Slovenskom. Krížom-krážom predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie a osvojit si základy slovenčiny. Prostredníctvom hlavných postáv učebnice sa ocitnete pri štúdiu, v práci, v meste alebo pri zábave. Na to slúži aj bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožnuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) určenými pre stupeň A1 – úplný začiatočník. Pomocou obrázkov sa vysvetľujú nové lexikálne a gramatické javy, na CD nosici je štandardne nahraný fonetický nácvik a dialógy z jednotlivých lekcií. Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobité zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikacné situácie. Nová lexika sa prezentuje pomocou obrázkov a dopĺňajú ju cvičenia na jej osvojenie. Okrem štandardnej lexiky určenej pre A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré výrazne rozšírili rozsah slovníka, ale netvoria základné lexikálne kompendum.

AUTOR: Renáta Kamenárová

VELIKOST SOUBORU: 6,47 MB

ISBN: 9788022324410

NÁZEV SOUBORU: Krížom krážom - Slovenčina A1.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

Krizom-krazom Metodicka prirucka Slovencina A1 Ucebnica A1

Krížom krážom - Slovenčina A1 - Renáta Kamenárová a kol., Bohato ilustrovaná učebnica s dvomi audio on-line pre stupeň A1 je koncipovaná komunikatívne bez použitia sprostredkujúceho jazyka. Autorky pri tvorbe jednotliv

Krížom-krážom A1 - B2 - uniba.sk

Križom kražom - Slovenčina A1 - Memrise. The grammar rules in Slovak are mind blowing, I was never very good with English grammar rules…. Different brainteasers, didactic games, and additional texts with more exercises have been added to the units to make learning even more stimulating and appealing.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Ostrov pokladov.pdf

Problém tří těles.pdf

Bratrstvo (Kniha osmá).pdf

Skotsko – zapomenutá monarchie.pdf

Narcismus - vnitřní žalář.pdf

Vodácká putování s Lukášem Pollertem.pdf

Optimalizace daně.pdf

Databázové systémy a technológie.pdf

Motivace žáků efektivní komunikací.pdf

Politická ekonomie mezinárodních vztahů.pdf

Aktualizácia II/5 2018 - úplné znenie po novele.pdf

Front Line English - Frázová slovesa.pdf

Obchoduj úspešne a zbohatni!.pdf