Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Trávit čas knihou Zákon o sociálně-právní ochraně dětí! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Zákon o sociálně-právní ochraně dětí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Image
Sociálně-právní ochrana dětí představuje veřejnoprávní zásah do nejsoukromější oblasti života občanů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje nejen nástroje, které orgány sociálně-právní ochrany dětí mohou při své činnosti využívat, aby předcházely vzniku ohrožení dětí a aby již ohroženým dětem poskytly potřebnou pomoc a ochranu.Dalšími stěžejními oblastmi úpravy jsou zprostředkování náhradní rodinné péče, tedy osvojení a pěstounské péče, resp. pěstounské péče na přechodnou dobu, sociální kuratela a sociálně-právní ochrana v mezinárodním a přeshraničním kontextu. Významnou součástí sociálně-právní ochrany dětí je její poskytování subjekty, které nemají status orgánů sociálně-právní ochrany dětí, tj. pověřenými osobami. Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí je upraven také výkon pěstounské péče.Tento komentář byl zpracován ve snaze nabídnout čtenářům praktický výklad reagující na problémy, s nimiž se praxe pravidelně setkává nebo na které v praxi není jednotný názor.Kolektiv autorůRogalewiczová, Cilečková, Kapitán, DoležalTereza Killarová, Ivana Matoušková, Dana Nedělníková, Markéta Nováková, Lucia Skorušová

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 8,57 MB

ISBN: 9788074007132

NÁZEV SOUBORU: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb ...

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - úplné znění a komentář. Na změny v oblasti hmotného práva soukromého, které upravuje občanský zákoník, reaguje zcela nový procesní předpis, a to zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a novela občanského soudního řádu.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí §53

Zákon č. 401/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Som správne dievča?.pdf

Pohybové aktivity pohledem sociologie.pdf

Konzervovanie a úprava krmív.pdf

Keď anjel v tebe spieva.pdf

Strážci času 3.pdf

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2020.pdf

Zvieratká zo dvora.pdf

Inheritance (mäkká väzba).pdf

Tvůj Fotodeníček od těhotenství do 3 let (zelená).pdf

Každý potřebuje lásku.pdf

Materská 2019.pdf

Smysl konců.pdf

Africké dobrodružstvo.pdf

Zlepšete si paměť, koncentraci a myšlení.pdf