Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky

Trávit čas knihou Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky Image
Patříte k firmám, kterým jejich odběratelé dluží už delší čas značnou sumu peněz? Neplatí za vaše výrobky nebo služby? Jste přesvědčeni, že jste vyčerpali všechny „slušné“ cesty a že přišel čas vyhlásit na dlužníka tzv. konkurzní řízení?Musíte si ovšem být jisti ve všech právních náležitostech a znát s nimi spojené ekonomické důsledky! Je třeba být informován a mít znalosti jak provést konkurzní řízení právě ve váš prospěch!Publikace Firma v konkurzním řízení je určena především pro vás, věřitele, kteří chtějí získat své pohledávky, zároveň ale i pro dlužníky, kteří potřebují mít o průběhu a „technickém provedení“ konkurzu dobré povědomí. Co všechno se dozvíte?Kdo a jak konkurzní řízení vyhlašuje a jaké jsou jeho důsledky, kdo je to správce konkurzní podstaty, jaké písemnosti je třeba vyplnit, jaké jsou jednotlivé etapy řízení a jaký mohou mít časový průběh, co je to vyrovnávací řízení a co udělat pro to, abyste získali vaše pohledávky v co nejkratším čase a řada dalších rad.Součástí knihy je i novelizovaný zákon obsahující změny přijaté v roce 2000, které navíc zasáhly i do dalších právních odvětví, včetně práva trestního.Tyto novely mají do doby, než bude přijata komplexní úprava konkurzního práva po vzoru EU:* posílit postavení věřitelů před dlužníky* posílit postavení správce konkurzní podstaty* posílit postavení konkurzních soudů* pod hrozbou zejména trestních sankcí donutit úpadce k plnění jeho základních povinností* čestnému dlužníkovi poskytnout možnost oddlužení a revitalizace zpřístupněním institutu vyrovnání* zjednodušit, zrychlit, zlevnit a celkově zefektivnit konkurzní řízení* odstranit některé aplikační problémy zákona o konkurzu a vyrovnání

AUTOR: Ilona Schelleová

VELIKOST SOUBORU: 2,54 MB

ISBN: 8072264540

NÁZEV SOUBORU: Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

Exekuce v kostce: Kdy je řešením insolvence | Peníze.cz

Neuspokojené pohledávky nebo jejich části však nezanikají, tzn. že pokud projdete konkursem (jako fyzická osoba - nepodnikatel projdete tzv. nepatrným konkursem, který se však liší pouze v určitých procesních věcech a na podstatě samotného konkursu to nic nemění), mohou věřitelé i v budoucnu uplatňovat a soudně ...

Jak vyhlásit konkurz a vymáhat Pohledávky (Ilona ...

Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky. Firma v konkurzním řízení 2001; Právní úprava umělého přerušení těhotenství 2003; Správní soudnictví 2004; Dědictví a dědické právo 2001; Exekuce 2008; všech 27 knih autora. Kniha Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky. Firma v konkurzním řízení je v

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Nová učebnice obchodní němčiny 2.pdf

Terapie afázie.pdf

Kone.pdf

Príručka pre štúdium anatómie ľudského tela.pdf

Kazatel.pdf

Ovce a jejich chov.pdf

Prebúdzanie draka.pdf

Německo mezi řády.pdf

Metamorfózy umenia 20. storočia.pdf

Päť Tibeťanov.pdf

Morušový strom.pdf

Vlastní životopis mé matky.pdf

Do boja s človekom.pdf

Geografie 3 pro střední školy.pdf

Detská a dorastová psychiatria.pdf