Právo životného prostredia

Právo životného prostredia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Soňa Košičiarová. Přečtěte si s námi knihu Právo životného prostredia na newdawn.it

Newdawn.it Právo životného prostredia Image
Druhé rozšírené a pozmenené vydanie učebnice Právo životného prostredia je kolektívnym dielom uznávaných odborníkov - právnikov v oblasti environmentálneho práva z troch členských štátov Európskej únie, ktoré podáva ucelený a prehľadný výklad právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Autori reagovali na legislatívne zmeny účinné k 30. júnu 2008 a do druhého vydania vysokoškolskej učebnice zaradili aj ďalšie aktuálne rozhodnutia súdov a príklad z právnej praxe, ktoré vhodne dopĺňajú právnoteoretický uhol pohľadu na analyzovanú problematiku.„Celkově je nutno hodnotit posuzovanou publikaci jako velmi zdařilou. Netřeba pochybovat o tom, že její využití přesáhne rámec nejen jedné vysoké školy ale i Slovenské republiky. Ačkoliv je věnována slovenské právní úpravě, dojde svého uplatnění přinejmenším i v České republice, ať již jako pramen obecných poznatků, tak jako základní informační zdroj pro komparaci v jednotlivých oblastech zvláštní části. Publikaci zostavil silný mezinárodní autorský kolektiv čítající přes dvacet členů; vedle hlavní autorky zde větší či menší prostor dostaly nejen osobnosti současného slovenského a českého práva životního prostředí, ale i další kolegové, zpravidla specialisté na některé dílčí otázky.“JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

AUTOR: Soňa Košičiarová

VELIKOST SOUBORU: 10,95 MB

ISBN: ",

NÁZEV SOUBORU: Právo životného prostredia.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

17/1992 Zb. Zákon o životnom prostredí | Aktuálne znenie

To znamená, že v oblasti životného prostredia má právo vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty Európska komisia rovnako tak jednotlivé členské štáty. Členské štáty sú však oprávnené konať len do tej miery, do ktorej EÚ svoju právomoc nevykonala, alebo sa rozhodla svoje právomoci ...

Recenze: Košičiarová, Soňa a kolektív: Právo životného ...

Ministerstvo. Vyberte si požadovanú kategóriu v menu vľavo <<<< Vestník; Pracovné ponuky; Sprístupňovanie informácií; Enviro-strážca - nahlásenie priestupkov

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Franz Fiedler: Fotografie.pdf

Atlas klinických syndromů pro kliniku a praxi.pdf

Vydierač.pdf

Pracujeme se dřevem (2., rozšířené vydání).pdf

Dnes ještě....pdf

Nemčina - školský slovník.pdf

Jak úspěšně vyjednávat.pdf

Prach.pdf

Maturita z chémie.pdf

Bílá samota.pdf

Všetko je riešiteľné.pdf

Havran Nezbedník: Poslúchať je ťažké.pdf

Karel IV. - královské sňatky.pdf

Avro Lancaster.pdf

Matematika - Základy geometrie.pdf

Pražské egyptologické studie VIII/2011.pdf