Vegetácia mokradí/Wetland Vegetation

Trávit čas knihou Vegetácia mokradí/Wetland Vegetation! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Vegetácia mokradí/Wetland Vegetation a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Vegetácia mokradí/Wetland Vegetation Image
Tretí zväzok prehľadu rastlinných spoločenstiev obsahuje ucelenú skupinu nelesných vegetačných jednotiek, ktoré sa tradične spájajú pod súborné označenie vegetácia mokradí. Sú to spoločenstvá tried viazané na sladkovodné mokraďové biotopy (Mucina 1997). Medzi triedy s početným zastúpením spoločenstiev na Slovensku patria predovšetkým triedy Phragmito-Magnocaricetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae, Oxy-cocco-Sphagnetea a Montio-Cardaminetea. Spoločenstvá tried Isoëto-Nanojuncetea a Isoëto-Littorelletea zahŕňajú menej početné jednotky. Rad Convolvuletalia sepium, ktorým sa tretí zväzok začína, je skupinou rastlinných spoločenstiev organicky spätých s druhým zväzkom prehľadu, venovaným synantropnej vegetácii (Jarolímek et al. 1997). Z vodných spoločenstiev je v knihe prvýkrát na Slovensku spracovaná trieda Charetea fragilis, ktorej spoločenstvá sú stále nedostatočne zdokumentované a ktorá obsahovo patrila skôr do okruhu už publikovaných jednotiek pionierskej vegetácie v prvom zväzku prehľadu (cf. Valachovič 1995). Kniha neobsahuje žiadne lesné spoločenstvá, hoci viaceré typy sa taktiež zvyknú zaraďovať medzi mokraďové cenózy, napr. slatinné jelšiny, bezkolencové brezové slatiny, borovicové lesíky na rašeliniskách a pod. Budú zahrnuté v poslednom zväzku súborne venovanom lesnej vegetácii.

AUTOR: Milan Valachovič

VELIKOST SOUBORU: 6,96 MB

ISBN: 8022406880

NÁZEV SOUBORU: Vegetácia mokradí/Wetland Vegetation.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

Cyperus glomeratus L. - rediscovered in Slovakia in ...

Valachovič M. (ed.) 1995. Rastlinné spoločenstvá Slovenska 1. Pionierska vegetácia mokradí [Plant communities of Slovakia 1. Pioneer vegetation]. Bratislava: Veda 184 p. [Google Scholar] Waldon B. 2012. The conservation of small water reservoirs in the Krajeńskie Lakeland (North-West Poland). Limnologica 42: 320-327

Plant communities of Slovakia. 3, Wetland Vegetation ...

Recent distribution and phytosociological affiliation of Ludwigia palustris in Slovakia. Ludwigia palustris has always been a very rare species in Central Europe. In Slovakia, its occurrence remained unconfirmed for over 60 years and it was therefore considered extinct. The paper reports its rediscovery on two sites in SE Slovakia.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Cyril Bouda.pdf

Historie a změny klimatu.pdf

Bravo Bravo.pdf

Tesla.pdf

Zrod vedy ako lingvistická udalosť.pdf

Maxipes Fík.pdf

Autoatlas Slovenská republika 1:200 000.pdf

Optimálna výživa.pdf

Bojové brokovnice.pdf

Moderní lyžování.pdf

Kamaráti zvieratká.pdf

Partnerský stisk rúk.pdf

Čarovný princ.pdf

Královna na útěku.pdf

Memokarty Angličtina 1.pdf

Mafiánsky kuriér.pdf

Proč jste tak hloupí, nemocní & bez peněz....pdf

Canon EOS 1000D.pdf

Vente 3 Pracovní sešit.pdf

Teorie a praxe mezinárodních vztahů.pdf