Neurologie 2019

Trávit čas knihou Neurologie 2019! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Neurologie 2019 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Neurologie 2019 Image
Obor neurologie zaznamenal v posledních letech obrovský rozvoj. To se odráží i ve výuce studentů medicíny a vyžaduje nové přístupy, jež jsou zohledněny v nové učebnici neurologie od Evžena Růžičky a kolektivu.Učebnice se skládá ze dvou hlavních částí, obecné a speciální. Obecná část obsahuje i oddíl neurologické vyšetření a pomocná vyšetření. Text má logické členění a je bohatě doplněn obrázky, schématy, grafy a tabulkami, jež činí učebnici velmi srozumitelnou pro studenty medicíny. Zvláště jsou zvýrazněny vitální informace, které nesmí student přehlédnout, a každá speciální kapitola má navíc v závěru shrnutí nejdůležitějších bodů.Přínosem učebnice je praktický přístup k obecné neurologii. Základní poznatky oboru se samozřejmě nemění, ale v učebnici jsou podány s ohledem na využití v každodenní praxi. Výklad přitom postupuje od příznaků, které lékař na pacientovi vidí, přes návod, jak je má vyšetřit a interpretovat, až k úvaze o postižení struktur nervového systému a volbě vhodných pomocných vyšetření k odhalení příčiny. Učebnice rovněž přináší nové členění a definice některých syndromů, které se v průběhu let změnily a jejichž poznání je důležité pro pochopení speciální neurologie.Jednotlivé kapitoly ve speciální části jsou napsány předními odborníky ze šesti českých lékařských fakult. To je zárukou, že čtenáři získají nejaktuálnější informace o jednotlivých neurologických onemocněních, od klinického obrazu přes diagnostiku a diferenciální diagnostiku až po léčbu. Učebnice je přitom koncipována tak, aby se student neučil pouze jednotlivá onemocnění, ale aby se naučil přemýšlet, čeho si v praxi všímat, co nesmí přehlédnout, jak indikovat pomocná vyšetření a co od nich může očekávat. Cílem je, aby absolvent lékařské fakulty získal základní přehled o neurologických onemocněních, uměl rozpoznat základní chorobné příznaky a dokázal neurologického pacienta správně vyšetřit a nasměrovat v každodenní praxi kteréhokoli medicínského oboru.Komentář prof. MUDr. Karla Urbánka, CSc., LF UP Olomouc:Publikace na mne dělá dojem mimořádně student-friendly textu, doplněného množstvím tabulek a vyobrazení, s pestrou grafickou úpravou. Zvláště oceňuji snahu autorů o maximální zjednodušení pro potřeby studentů všeobecného směru lékařství. Členění je klasické, po obsahové stránce je kniha vyčerpávající. Tabulky jsou přehledné, vyobrazení instruktivní a jednoduchá. Ocenění zaslouží stylistická úroveň i sjednocení textu natolik, že působí jako od jediného autora.Z recenzního posudku prof. MUDr. Zuzany Gdovinové, CSc., LF UPJŠ Košice:Autoři touto učebnicí prokázali, že jsou nejen zkušení neurologové, ale i erudovaní pedagogové. Kniha představuje moderní učebnici neurologie, která v takové podobě chybí v portfoliu učebnic a má reálný předpoklad být přínosem nejen pro studenty medicíny, ale i pro začínající lékaře různých oborů, zejména však neurologie a všeobecného lékařství.

AUTOR: Evžen Růžička

VELIKOST SOUBORU: 1,71 MB

ISBN: 9788075536815

NÁZEV SOUBORU: Neurologie 2019.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

Neurologie-Lidická - Kontakt

A ČESKÉ SPOLEČNOSTI DĚTSKÉ NEUROLOGIE ČLS JEP csnn 6 2014.indb 661 6.11.2014 11:44:35 ročníročník 82 | 115 | 2019 | Supplementum 2 33. český a slovenský neurologický sjezd Praha, 27.-30. 11. 2019 Sborník abstrakt

Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie

MUDr.Petra Praksová, Ph.D. Lidická 24, 602 00, Brno střed. Tel.: +420 545 211 610 [email protected] IČO 29319005

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Případ nitravské mince.pdf

Hádanky z Canterlot High: Šílená výzva.pdf

Moudrost kradu u svatých.pdf

Ekologie chovu včel.pdf

Základy forenzní ekotechniky: Les a dřeviny.pdf

O troch prasiatkach a iné rozprávky.pdf

... viděl jsem tě růst.pdf

Oslunění (proslunění) budov.pdf

Rozum a cit.pdf

Ztracená růže.pdf

Přestaňte být hodní, buďte sami sebou.pdf

Divoká příroda Prahy a blízkého okolí.pdf