Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele

Trávit čas knihou Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele Image
Publikace se zabývá otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. Úvodní kapitola se věnuje jak filozofickým aspektům této otázky, tak různými řešeními, která nabízí např. směr právo a ekonomie. Detailně je pak rozebírána koncepce Pata O’Malleyho, který dělí pokuty na trestní a regulatorní. Z tohoto rozdělení pak vychází teoretické odlišení toho, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele, či nikoli.V následující kapitole je rozebrána judikatura ÚS, NSS a NS týkající se likvidační povahy pokuty. Na základě rozboru judikatury Nejvyššího správního soudu je rovněž navržen základní postup v cheatsheetu, kterým se dá jednoduše řídit při rozhodování o likvidační povaze pokuty.Další kapitola obsahuje analýzu ukládání peněžitých trestů z hlediska jejich vztahu k majetku pachatele českými soudy. Je rozebrána teorie, která stojí za konceptem denních pokut.Autor provedl podrobnou analýzu ukládání peněžitých trestů uložených na dvou okresních soudech podle nové úpravy denních pokut. Tato analýza pak dokazuje, že koncept denních pokut nebyl v ČR dosud soudci akceptován. (Výsledkem této analýzy je mimo jiné to, že byť bohatší dostávají vyšší peněžité tresty než chudší, relativně k příjmu jsou trestáni výrazně mírněji.)Kapitola obsahuje také analýzu přezkoumání úprav denních pokut ve všech zemích Evropy, včetně toho, co je problematické na české úpravě, a návrhů co a jak by se mělo změnit.Poslední kapitola se zabývá otázkou, kdy a jak je vhodné zohlednit majetkové poměry pachatele ve správním právu trestním. Jako správný příklad je vyzdvižena nová metodika Ministerstva spravedlnosti týkající se trestání insolvenčních správců.Tato kniha tak poskytuje nejen ucelený obrázek o problémech ukládání peněžitých sankcí vzhledem k majetku pachatelů v českém trestním i správním právu, ale nabízí i konkrétní způsoby, jak tyto problémy napravit.Kniha je určena širokému publiku – trestním a správním soudcům, zaměstnancům státní správy, akademikům a ideálně i legislativcům.

AUTOR: Jakub Drápal

VELIKOST SOUBORU: 4,75 MB

ISBN: 9788075982971

NÁZEV SOUBORU: Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

Kniha Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele ...

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení) Autor: ... Z tohoto rozdělení pak vychází teoretické odlišení toho, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele, či nikoli.

Kniha Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele ...

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele v judikatuře Ústavního soudu ... Přiměřenost trestání k majetku. Přímou otázku, zda je ústavní, aby pokuty byly určované podle majetkových poměrů pachatele, položila Ústavnímu soudu skupina poslanců v rámci svého podání, o kterém soud rozhodl v nálezu Pl. ÚS 38 ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Tristanova zrada.pdf

O piatej u Thalmeinera.pdf

Búrková sestra.pdf

Židé středověkého západního křesťanského světa.pdf

Německo.pdf

My Little Pony: Na farme.pdf

Vybudujte skvelú firmu.pdf

Mládež kolem Hitlera.pdf

Ottův slovník naučný - Dodatky (3) II/1.pdf

Zažijte Londýn.pdf

Odkyselení těla aneb Dokonalý pramen mládí a štíhlosti.pdf

Autoatlas Česká republika (2001).pdf