Krajané v USA a druhá světová válka

Krajané v USA a druhá světová válka je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír P. Polách. Přečtěte si s námi knihu Krajané v USA a druhá světová válka na newdawn.it

Newdawn.it Krajané v USA a druhá světová válka Image
V roce 1940 se k československému původu přihlásilo více jak milion Američanů. Byli mezi nimi potomci prvních přistěhovalců z 19. století i nedávno dospělí jedinci, kteří se ještě narodili na půdě 'staré vlasti', ale již získali americké občanství. Mnozí z nich zažívali nečekané dilema: mají protestovat proti obětování Československa, nebo mají raději zdůraznit svou americkou loajalitu a evropských záležitostí si nevšímat? Čekala je účast v komplikovaném a vleklém boji, nejenom mezi Amerikou a jejími válečnými protivníky, ale také mezi americkou a česko-americkou identitou. Tato práce přináší výsledky analýzy krajanského tisku a dalších archivních materiálů a snaží se ukázat některé neznámé aspekty tohoto dějinného předělu.

AUTOR: Vladimír P. Polách

VELIKOST SOUBORU: 10,30 MB

ISBN: 9788024451480

NÁZEV SOUBORU: Krajané v USA a druhá světová válka.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

druhá světová válka | Vševěd.cz

Krajané v USA a druhá světová válka Studie na pozadí krajanského tisku Velmi zajímavá a přínosná studie ze života krajanů usídlených v USA. Autor v první části věnuje svou pozornost migraci z českých zemí do USA a Kanady, sleduje příčiny migrace, její vývoj a její etablování v podmínkách Ameriky.

Druhá světová válka v Tichomoří - Wikipedie

Indočínská válka Francouzsko-Vietnamská válka (1945-1954)Krátce po ukončení Druhé světové války byla politická situace v celém Tichomoří značně nestabilní. Po odsunu japonských okupantů začala snaha koloniálních velmocí o navrácení původních území, které bezostyšně ovládala v době předválečné.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Skutky apoštolov, List Rimanom.pdf

Sparta - Dosiahni svoj cieľ!.pdf

Horké i studené.pdf

Pohádky pro maličké.pdf

Otazníky kardiovaskulární prevence 2009.pdf

Ekonomika 3.pdf

Výchova rodičů 2.pdf

Batikujeme a malujeme na textil.pdf

Drobci 2.pdf

Čas hrdinov.pdf

Olívia.pdf

Můj život v sovětské armádě.pdf

Námestovo 1:10 000.pdf