Cestovní náhrady

Hledáte knihu Cestovní náhrady? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Eva Hofmannová? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Cestovní náhrady Image
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyžadoval úpravu řady zákonných norem a tato změna je zapracovaná v zákoně č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. V části šedesáté sedmé je zpracována úprava zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákonné úpravy, které předcházejí části sedmé zákoníku práce, mají přímou návaznost na tuto část, ve které jsou zaměstnancům stanovena pravidla a podmínky, na základě kterých jsou jim poskytovány cestovní náhrady.Nechybujte v oblasti cestovních náhradPro správnou aplikaci části sedmé zákoníku práce je nezbytné seznámit se se všemi navazujícími paragrafy, které mají přímou návaznost na oblast, podle které jsou cestovní náhrady poskytovány – k tomu napomáhá právě tato publikace. I nadále je nezbytné se zaměřovat na úspory u zaměstnavatelů ve všech jejich činnostech, při kterých vynakládají nemalé výdaje, a to i v oblasti týkající se poskytování cestovních náhrad. Z těchto důvodů je potřeba plně využívat zákonem dané možnosti pro zahrnování těchto výdajů v co nejvyšší míře do daňově uznatelných nákladů.Praktické návodné příkladyJe nutné znovu připomenout i legislativní úpravu provedenou zákonem č. 365/2011 Sb., která přinesla zásadní změny pro oblast cestovních náhrad, to je mj. poskytování stravného, a to jak tuzemského, tak i zahraničního a jeho krácení, popřípadě i nevyplácení. Zvýšená pozornost je věnována také změnám týkajícím se místa pravidelného pracoviště pro účely poskytování cestovních náhrad. Na jednotlivých příkladech uvedených v publikaci je demonstrován zákonný postup pro zaměstnavatele tak, aby nedocházelo k nesprávnému účtování a byly poskytovány všechny cestovní náhrady, které určuje zákonná úprava, a současně aby nedocházelo k nezákonnému postupu. Rovněž pomocí praktických příkladů se čtenář dozví, jaké jsou daňově uznatelné výdaje a z čeho je nezbytné odvést daň a platby pojistného. Vybrané příklady jsou zaměřeny rovněž i na promlčecí lhůty pro uplatnění práva zaměstnance na cestovní náhrady s odkazem na občanský zákoník (např. právní úkony, neplatnost, obecná promlčecí lhůta, náhrada škody atd.). Další příklady řeší mj. i sledovanou problematiku v oblasti školství.

AUTOR: Eva Hofmannová

VELIKOST SOUBORU: 3,41 MB

ISBN: 9788072639236

NÁZEV SOUBORU: Cestovní náhrady.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

Cestovní výdaje a účtování cestovních náhrad

Jak vyúčtovat cestovní náhrady. O tom, jak se postupuje při vyúčtování cestovních náhrad a jejich vyplácení, jsme psali v článku Co musíte udělat, abyste dostali od zaměstnavatele stravné? A že se nevyplácí podvádět, jsme psali v tomto článku Naúčtoval si o 36 Kč více na jízdném a dostal okamžitý vyhazov.

Poradna: Cestovní náhrady v případě tzv. dohodářů - Novinky.cz

Zákoník práce říká, že pokud vás ze zaměstnání vyšlou na pracovní cestu, máte právo na náhradu nákladů. Obecně platí, že cestovní náhrady zaměstnavatel proplácí ve výši, kterou prokážete. Některé typy cestovních náhrad ovšem mají stanovená minima i maxima. Jejich výši určuje každoročně vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí - týká ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kniha milosrdenství.pdf

Kuchařka - Slané pečivo.pdf

Management a marketing sportu.pdf

Dar vlka.pdf

Ako nakresliť jednorožca.pdf

Pasažérka.pdf

Třináctý odstavec: Čtvrtý rubín.pdf

Reiki.pdf

Farmakologická léčba karcinomu prostaty.pdf

Príliš skorá láska.pdf

Princezna Zrcadlenka.pdf

Orión.pdf

Stefanovy deníky: Zrození (1. díl).pdf

Kočka Sára a její přátelé.pdf

Isabelle a vítězství lásky.pdf

Slovník potravinářů a gastronomů.pdf

Fragmenty a úvahy.pdf

Zpráva o první cestě kolem světa.pdf

Jména z českých dějin, která byste měli znát l..pdf

Reštaurácia na konci vesmíru.pdf