Teória, riadenie a organizácia verejnej správy

Trávit čas knihou Teória, riadenie a organizácia verejnej správy! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Teória, riadenie a organizácia verejnej správy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Teória, riadenie a organizácia verejnej správy Image
Ambíciou predkladaného textu je poskytnúť komplexný prehľad nevyhnutných poznatkov z teórie, riadenia a organizácie verejnej správy. Publikácia sa zameriava na základné teoreticko-metodologické problémy štúdia verejnej správy – základný pojmový aparát, vymedzenie predmetu štúdia verejnej správy a určenie základných okruhov jeho výskumu, ako aj na charakteristiku systému verejnej správy v podmienkach SR, jeho vývojových etáp, problémov a kompatibilitu so štandardnými európskymi systémami verejnej správy. Ďalej sa venuje otázkam riadenia a kontroly vo verejnej správe, priblíženiu nových manažérskych koncepcií a metód riadenia, ako aj predpokladov ich uplatnenia v aktuálnom právnom, organizačnom a inštitucionálnom prostredí verejnej správy v Slovenskej republike.Publikácia je určená nielen študentom odborov verejná správa a regionálny rozvoj, ale aj študujúcim v rámci rôznych foriem celoživotného vzdelávania a predstaviteľom orgánov verejnej správy.

AUTOR: Viera Papcunová

VELIKOST SOUBORU: 5,47 MB

ISBN: 9788081681400

NÁZEV SOUBORU: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

Učebnice a učebné texty VŠEMvs - vsemvs.sk

Kupte knihu Teória, riadenie a organizácia verejnej správy od Marta Hamalová, Anna Belajová, Ivana Gecíková, Viera Papcunová na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

„Profesionálny zamestnanec verejnej správy" - modulový

Prednášky a študijný materiál k predmetu Teória, riadenie a organizácia verejnej správy, dostupné online HAMALOVÁ,M.: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (1.časť - Teória verejnej správy ), Bratislava: Mercury, 2008, 132 s. 978-80-89143-58-

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Zrádné útesy.pdf

Kamarádka chemie aneb chemie pro každý den.pdf

Národný park Malá Fatra 1:25 000 - turistická mapa č. 8.pdf

Kreativita 2.pdf

Pivrnec & tchýně.pdf

Keď Nietzsche plakal.pdf

Učenlivá mačička.pdf

Miluj svůj život.pdf

S pastelkami po zámku Náchod.pdf

Prižmúrenými očami.pdf

Řek Zorba.pdf

Trestný zákon / Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.pdf

Zákonem nechť je budována zem.pdf

Brány radosti.pdf

Okno.pdf