Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom

Trávit čas knihou Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom Image
Ďalšia publikácia z úspešnej edície vydavateľstva Wolters Kluwer obsahuje výber publikovaných a nepublikovaných judikátov a rozhodnutí vzťahujúcich sa na rozhodovaciu prax súdov vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom. Rozhodnutia odrážajú právnu úpravu zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, ako aj predchádzajúcu úpravu obsiahnutú v zákone č. 94/1963 Zb. o rodine a v súvisiacich právnych predpisoch. Publikácia je členená do desiatich kapitol zameraných na oblasť rodičovských práv a povinností, náhradnej starostlivosti, poručníctva, opatrovníctva, problematiku výživného, určenia rodičovstva, osvojenia, medzinárodnoprávnej ochrany detí a procesnoprávnych súvislostí v rôznych oblastiach týkajúcich sa maloletých detí. Vzhľadom na posuny v právnej terminológii, ku ktorým došlo od vydania niektorých publikovaných rozhodnutí, predovšetkým po prijatí zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, boli právne vety a odôvodnenie rozhodnutí v záujme čo najpresnejšej citácie použité v pôvodnom znení s poukazom na aktuálnu právnu úpravu a používanú právnu terminológiu. Pri interpretácii účinnej právnej úpravy sú závery uvedených rozhodnutí stále použiteľné a aktuálne.Spracovaný prehľad judikatúry vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom je vhodnou praktickou pomôckou pre sudcov, advokátov, pracovníkov orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, neziskový sektor a všetkých, ktorí sa zaoberajú touto problematikou.

AUTOR: Tatiana Frištiková

VELIKOST SOUBORU: 3,85 MB

ISBN: 9788081685972

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým ...

Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom (2017) | 10, Zuzana Fabianová, Frištiková, Tatiana | ISBN: 9788081685972 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.

Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým ...

Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom (2017) | 10, Zuzana Fabianová, Frištiková, Tatiana | ISBN: 9788081685972 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Příliš mnoho vášně.pdf

Rybářská kuchařka.pdf

Čtrnáct svatých pomocníků.pdf

Žiť svoj sen.pdf

Spomienky na vojnu.pdf

Dynamit Heleny Růžičkové.pdf

Hry pro usměrňování agresivity.pdf

Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti.pdf

Švédsko - turistický průvodce.pdf

Lexikon omáček.pdf

Neverné ženy neznášajú vajíčka.pdf