Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (2. vydání)

Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (2. vydání) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Michal Králík. Přečtěte si s námi knihu Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (2. vydání) na newdawn.it

Newdawn.it Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (2. vydání) Image
Druhé vydání knihy o podílovém spoluvlastnictví, navazující na první vydání z roku 2008, obsahuje podstatně doplněnou a rozšířenou materii k podílovému spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Reflektuje vývoj v odborné literatuře a zejména v judikatuře, čehož dokladem je nově zařazených cca 300 rozhodnutí oproti prvnímu vydání, včetně rozhodnutí slovenského Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Byla také kompletizována databáze rozhodnutí českého Ústavního soudu, včetně rozhodnutí neuveřejněných (mimo webové stránky Ústavního soudu). Ve druhém vydání tak čtenář v závěrečném přehledu judikatury nalezne cca 700 použitelných rozhodnutí.Vzhledem k postupu prací na návrhu nového občanského zákoníku bylo nutno zohlednit i předpoklad možného přijetí tohoto návrhu v letošním či příštím roce. Shodně s vydáním prvním proto v knize čtenáře nalezne podrobné informace o navrhované podobě podílového spoluvlastnictví v připravovaném kodexu, včetně příslušných pasáží důvodové zprávy k návrhu zákona, jakož i aktualizaci a doplnění zahraničních právních úprav, z nichž návrh v řadě ohledů čerpá. S přihlédnutím ke skutečnosti, že návrh občanského zákoníku v partiích věnovaných podílovému spoluvlastnictví zjevně našel inspiraci mimo jiné v obecném zákoníku občanském, byla výrazně doplněna judikatura z prvorepublikové tzv. Vážného sbírky.Čtenář tak vedle výkladu aktuální právní úpravy a úplného výčtu použitelné judikatury dostává možnost se seznámit i s připravovanou podobou právní úpravy podílového spoluvlastnictví, která se se stavem de lege lata velmi výrazně rozchází jak co do rozsahu, tak i obsahu, a obsahuje i přehled prvorepublikových rozhodnutí, která se v případě přijetí návrhu občanského zákoníku stanou opětovně výrazně aktuálními, a jejichž souhrnný přehled doposud absentuje.

AUTOR: Michal Králík

VELIKOST SOUBORU: 3,84 MB

ISBN: 9788074004001

NÁZEV SOUBORU: Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (2. vydání).pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

Spoluvlastnictví | epravo.cz

V případě, že však v souvislosti s vypořádáním spoluvlastnictví má dojít k vyřešení všech sporných či nesporných otázek se spoluvlastnictvím souvisejících, tak se jedná o vypořádání spoluvlastnictví v širším ohledu 2.

Podílové spoluvlastnictví, § 137 - Občanský zákoník č. 40 ...

Druhé vydání knihy o podílovém spoluvlastnictví, navazující na první vydání z roku 2008, obsahuje podstatně doplněnou a rozšířenou materii k podílovému spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Reflektuje vývoj v odborné literatuře a zejména v judikatuře, čehož dokladem je nově zařazených cca 300 rozhodnutí oproti ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Mír, láska a kompromis.pdf

Nezralý pro lásku.pdf

Krvaví psi.pdf

Dinosaury - Vedomosti v kocke.pdf

Milý Jidáši.pdf

Mrtvé dřevo plné života.pdf

Slovenský jazyk 8.pdf

Nejmilejší pohádky - Veselé kreslení.pdf

Harry Potter očami kresťana.pdf

Diár úspechu 2019 - R.A.D.pdf