Fašizmus, národný socializmus a komunizmus

Trávit čas knihou Fašizmus, národný socializmus a komunizmus! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Fašizmus, národný socializmus a komunizmus a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Fašizmus, národný socializmus a komunizmus Image
Problematika komparácie totalitných teórií a ich praktického uplatňovania je ešte stále zaťažená rôznymi ideologickými skresleniami a spormi. Napriek rozsiahlemu zdroju informácií je jej spracovanie veľmi náročné a aby mohlo byť čo najobjektívnejšie, určite si vyžiada väčší časový odstup. Uvedomujúc si túto skutočnosť je však potrebné venovať sa nedávnej a protichodnými emóciami stále sprevádzanej minulosti s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Poznanie totalitných ideológií a režimov je predovšetkým varovaním pred možnosťou recidívy nástupu arogancie neobmedzenej moci a núti k zamysleniu nielen nad ich zločinnosťou a k poznaniu ich podôb a odlišností, ale aj k pozorovaniu historických okolností, atmosféry a deformácií, ktoré umožnili nástup vládnej zločinnosti dovtedy nevídaných rozmerov.

AUTOR: Milan Katuninec

VELIKOST SOUBORU: 7,33 MB

ISBN: 9788022410847

NÁZEV SOUBORU: Fašizmus, národný socializmus a komunizmus.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

Kniha: Fašizmus, národný socializmus a komunizmus (Milan ...

Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným ri Katuninec Milan. V predkladanej knihe sa autor venuje najmä problemtike totalitarizmu, ideológiám a režimom talianskeho fašizmu, nemeckého národného socializmu a ruského (sovietskeho) komunizmu.

Fašizmus - Wikipédia

12 Katuninec M. Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu / M. Katuninec. - Bratislava : Veda, 2009. - S. 125. 13 Medzi pojmami socializmus a komunizmus nemožno urobiť jasnú deliacu čiaru. Marx rozlišoval dve fázy pokroku smerom k úpl-

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Trading je byznys.pdf

Othello, benátský mouřenín/Othello, the Moor of Venice.pdf

Dějiny špionáže.pdf

Deník ctihodné prostitutky.pdf

Tepelné spracovanie.pdf

DÚPP 11/2016.pdf

Učebnice současné italštiny, 1. díl (verze s audionahrávkou na 3 CD).pdf

Divoký dedič.pdf

Automobily 6.pdf

Josef Suk pokus o portrét.pdf