Trestné právo v zdravotníctve

Trestné právo v zdravotníctve je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavol Kádek. Přečtěte si s námi knihu Trestné právo v zdravotníctve na newdawn.it

Newdawn.it Trestné právo v zdravotníctve Image
Od prvého vydania publikácie s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ v roku 2015 došlo v trestnoprávnej a zdravotníckej legislatíve k niekoľkým novelizáciám či dokonca k prijatiu nových právnych predpisov. Trestný zákon bol od prvého vydania predmetnej publikácie niekoľkokrát novelizovaný, čo sa odrazilo aj v zmene názvov niektorých skutkových podstát trestných činov proti životu a zdraviu. Nielen Trestný zákon, ale aj zdravotnícka legislatíva prešla odvtedy niekoľkými novelizáciami. Nemožno opomenúť najdôležitejšie právne predpisy, na ktorých sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, a ktoré formujú aj niektoré medicínsko-právne inštitúty, a to zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Civilný mimosporový poriadok, a samozrejme transplantačný zákon.Väčšina nosných téz vychádza z prvého a druhého vydania tejto publikácie, pričom jednotlivé kapitoly boli prepracované a doplnené v súlade so súčasným platným a účinným právnym stavom. Učebnica „Trestné právo v zdravotníctve“ má formou rozšíreného učebného textu, ktorý je zameraný na oblasť trestnej činnosti v zdravotníctve, napomôcť najmä študentom práva zorientovať sa v tejto náročnej problematike. Učebnica si rozhodne nájde svoje miesto aj medzi poslucháčmi rôznych zdravotníckych odborov, ktorí najmä pri štúdiu medicínskeho práva ocenia podrobnejšie spracovanú problematiku vybraných trestných činov v zdravotníctve, ktoré sú z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov najfrekventovanejšie.

AUTOR: Pavol Kádek

VELIKOST SOUBORU: 2,52 MB

ISBN: 9788081689208

NÁZEV SOUBORU: Trestné právo v zdravotníctve.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

Trestné právo v zdravotníctve, 3. vydanie - EPRAVO.SK

Trestné právo v zdravotníctve. Autor: Pavol Kádek Vydavateľstvo: Wolters Kluwer 2018 EAN: 9788081689208 Od prvého vydania publikácie s názvom „Trestné právo v zdravotníctve" v roku 2015 došlo v trestnoprávnej a zdravotníckej legislatíve k niekoľkým novelizáciám či dokonca k prijatiu nových právnych predpisov.

Trestné právo v zdravotníctve: Druhé doplnené a ...

19:11 V Rakúsku vykonali prvú transplantáciu pľúc u pacientky s koronavírusom, bez zákroku by neprežila 18:29 Do domácej karantény prešlo už viac ako 1300 ľudí, Apple aplikáciu stále neschválil

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Bombardovat nemocnice je normální.pdf

Český ráj - fotografie.pdf

Cvičte svoji paměť.pdf

Jak to se mnou mluvíš?!.pdf

Automobily snů.pdf

Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy.pdf

Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii.pdf

Dům z hlíny.pdf

Omalovánky pro pečlivé.pdf

Šarlatové pírko.pdf

Medová smrť.pdf

Manuál ambulantního specialisty - kardiologa.pdf

Kris z rodu fextov: Tajomstvo neexistujúceho hradu.pdf

Strážce meče.pdf

Básnické dielo - Vojtech Mihálik.pdf

Claude Monet.pdf

Grilování po česku.pdf

Plážový volejbal – Hra pro každého.pdf