Nový pomocník z matematiky 8

Trávit čas knihou Nový pomocník z matematiky 8! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Nový pomocník z matematiky 8 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Nový pomocník z matematiky 8 Image
Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.Súčasťou Nového pomocníka je Zošit pre učiteľa a aktuálne TVVP.V Novom pomocníku z matematiky 8 okrem iného nájdete: Počtové výkony s celými číslami, Rovnobežníky, ich obvod a obsah, Premenná, výrazy,Obvod a obsah trojuholníka,Lichobežník, konštrukcie, obvod a obsah.

AUTOR: Monika Porkertová

VELIKOST SOUBORU: 3,66 MB

ISBN: 9788081203343

NÁZEV SOUBORU: Nový pomocník z matematiky 8.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ - 1. zošit ...

Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ - 1. zošit - Iveta Kohanová . Pripravili sme pre vás vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice - Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Nový Pomocník z matematiky 8 - zošit pre učiteľa 2. Iveta ...

117 Kč Nový pomocník z matematiky 7 - 2.zošit | Iveta Kohanová,Soňa Švecová,Martina Totkovičová . Nový pomocník z matematiky 7 - 2.zošit | ... s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.Nový Pomocník 7/ 2 obsahuje: 6. Kocka a kváder, ich objem a povrch 2 7. Pomer a mierka 22 8.Priama a nepriama úmernosť 46 Matematická gramotnosť Rýchle občerstvenie 58 9.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Zákony Ducha.pdf

Prodané vítězství.pdf

Dedinka v údolí....pdf

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký univerzálny slovník.pdf

Škola magických zvierat 4: Ohromné!.pdf

Skryté soukromí Karla IV..pdf

Úplné znenia zákonov 19/2019.pdf

Legendární filmy.pdf

Blízké krajiny západních Čech.pdf

Rodinné toulky: Nejkrásnější výlety autem 2.pdf

Hráme sa so zvieratkami.pdf

Vzestup a pád K.H. Franka.pdf

Tanec s diablom.pdf

Podzemí Berounska a Hořovicka.pdf

Tetování krví 1: Začátek cesty.pdf

Z jednoho dvě.pdf