Príklady zo sociálného poistenia

Príklady zo sociálného poistenia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mikuláš Krippel. Přečtěte si s námi knihu Príklady zo sociálného poistenia na newdawn.it

Newdawn.it Príklady zo sociálného poistenia Image
Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje ich riešenie v praxi podľa aktuálnej právnej úpravy. Zbierka príkladov zo sociálneho poistenia obsahuje takmer 400 systematicky členených príkladov s riešeniami, vysvetlivkami a odkazom na konkrétnu právnu úpravu. Príklady sú zamerané predovšetkým na podmienky priznania a výplatu jednotlivých dávok zo systému sociálneho poistenia: nemocenských dávok, dôchodkových dávok, úrazových dávok, dávky garančného poistenia a dávky v nezamestnanosti. Rovnako slúži aj na vysvetlenie spôsobu výpočtu resp. určenia sumy dávok. Je tiež akýmsi komentárom k ustanoveniam 1. časti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Publikácia je určená nielen študentom právnických fakúlt, ale aj advokátom, zamestnancom Sociálnej poisťovne, zamestnancom úradov práce sociálnych vecí a rodiny, personalistom a zamestnancom, ktorí majú na starosti odmeňovanie zamestnancov. Jej využitie je možné aj u širokej verejnosti, pretože u takmer každého nastane počas života nejaká sociálna udalosť: dočasná práceneschopnosť, tehotenstvo, materstvo a rodičovstvo, ošetrovanie chorého rodinného príslušníka, staroba, invalidita, smrť manžela či rodiča, pracovný úraz, nezamestnanosť.

AUTOR: Mikuláš Krippel

VELIKOST SOUBORU: 4,22 MB

ISBN: 9788075020420

NÁZEV SOUBORU: Príklady zo sociálného poistenia.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

Kniha: Príklady zo sociálného poistenia (Mikuláš Krippel ...

ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti bolo kratšie ako 90 dní od vzniku tohto poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť ...

Účet 336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a ...

Podľa § 10b ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení je za zárobkovú činnosť na účely platenia zdravotného poistenia považovaný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Chrom je pro vás důležitý.pdf

Záhadné archeologické nálezy v Čechách a ve světe.pdf

Tajomstvo reči tela.pdf

Dane, účtovníctvo, odvody 5-6/2015.pdf

Chci se stát kočkou.pdf

Reiki pro fyzické a psychické zdraví.pdf

Ako nakupovať a spracovávať mäso.pdf

Onemocnění dětského neurokrania.pdf

Na čem nejvíc záleží.pdf

Veľký slovensko-ruský slovník 2..pdf

Mlčiny.pdf

Kočkodlakova mise.pdf

Princíp divočiny.pdf

Čas Botswany.pdf

Domácí výroba moštů.pdf

Oblékáme eskymácké panenky Anouk.pdf

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia: matematika.pdf