Sousedé

Trávit čas knihou Sousedé! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Sousedé a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Sousedé Image
Staletí sousedství a víc než tři sta let strávených ve společném státě spojují Čechy a Rakušany – jeden lid dvou jazyků, nebo přeci jen nepřejícné bratrance?Předkládaná publikace přináší průřezové zamyšlení nad historií vzájemného soužití, odcizení či odcizování se, nezájmu a v neposlední řadě i konfliktů uplynulých dvou století. Dvacet sedm historiček a historiků z obou zemí zkoumá ve dvanácti přehledových kapitolách, co Čechy a Rakušany spojovalo, i co je dělilo. Netvoří přitom dva souběžné příběhy národních dějin, ale ukazují, jakým způsobem se určité fenomény zapsaly do dané společnosti. Na „jaro národů“ a revoluce let 1848/49 navázala ještě ve společném státě etapa postupného odcizování. Společně zažité, leč rozdílně prožité, i tak lze charakterizovat poslední desetiletí společného života v habsburské monarchii a za první světové války. Vztah Československa a (Německého) Rakouska, států nově vzniklých po roce 1918, poznamenaly vzájemná konkurence, nezájem, ale i spolupráce. Přes příslušnost k jiným státům a (po roce 1948) také k jiným blokům, existovaly nadále některé společné rysy. Po roce 1989 a pádu „železné opony“ však začaly vzájemnému dialogu dominovat konfliktní témata typu „Temelína“ či „Benešových dekretů“, a to i přesto, že oboustranné hospodářské, politické a kulturní kontakty byly nejužší od roku 1918. Kniha iniciovaná Stálou konferencí českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH) je příspěvkem k vzájemnému poznání a porozumění.

AUTOR: Václav Šmidrkal

VELIKOST SOUBORU: 7,47 MB

ISBN: 9788088304197

NÁZEV SOUBORU: Sousedé.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

Rekreační objekty, Prodej | Sousedé.cz

Příběhy, které v učebnicích nenajdete. Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií.

Rekreační objekty, Prodej | Sousedé.cz

Nemáte ještě účet na sousedé.cz? Klikněte zde. Zapomněl jste heslo? Klikněte zde.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Jin jóga.pdf

Věda pod Rokoskou.pdf

Křeček.pdf

V rytme spomienok.pdf

Síla kreativní inteligence.pdf

Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus.pdf

Mars.pdf

3x krimi: Náruč smrti.pdf

Pamatuj na smrt.pdf

Stavba výrobných liniek v potravinárskom priemysle.pdf

Doppler.pdf

Zber kostí.pdf

V hlubinách skalní říše.pdf

Stopy dávnej minulosti 2.pdf

Základní učebnice štěstí 2..pdf

Vzkaz v láhvi.pdf

Šaría pre nemoslimov.pdf