Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny

Hledáte knihu Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Miroslav Frýdek? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny Image
Publikace s názvem Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny je dílem kolektivu autorů, vyučujících na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Výsledkem této autorské spolupráce právních romanistů, historiků starověku a klasických filologů je tato monografie, která z různých pohledů popisuje starověkou římskou rodinu na základě právních a narativních pramenů.V úvodu práce je antická rodina zasazena do mytologických představ. Následuje část věnovaná náboženství a tradici v římské společnosti. Další kapitola je věnována postavení rodu, rodiny a jednotlivce z pohledu veřejného a soukromého práva. Navazující kapitola se věnuje tzv. serviovské ústavě a přežívání některých rodových zvyklostí. Jádro práce tvoří rozbor římské rodiny, postavení jejích členů jako osob sui a alieni iuris a tzv. přechodové rituály, které doprovázely důležité okamžiky v životě starověkého člověka (narození, dospělost, svatba, smrt a pohřeb). V posledním století republiky, v důsledku dlouhodobých občanských válek a proskripcí dochází v římské společnosti k náboženskému a mravnímu úpadku, o jehož nápravu se snaží Octavianus Augustus. Tomuto tématu je věnována kapitola popisující Augustovy reformy rodinného života. Předposlední kapitola se věnuje tzv. rodinnému trestnímu právu resp. oprávněním otce a manžela trestat svou manželku či děti za provinění (např. nevěra). Závěr práce se věnuje i úpravě postavení ženy v tzv. barbarském právu. Jako příklad bylo vybráno vizigótské právo. Tato závěrečná kapitola popisuje význam rodiny ve vizigótském státě a postavení ženy v rodině a ve veřejném životě.

AUTOR: Miroslav Frýdek

VELIKOST SOUBORU: 8,21 MB

ISBN: 9788074181573

NÁZEV SOUBORU: Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské ...

Anotace: Cílem této diplomové práce s názvem Právní a náboženské aspekty římské rodiny je rozbor starověké římské rodiny. V diplomové práci byla v jednotlivých kapitolách rozebrána starověká římská rodina jak ve vztazích, které vznikají v rámci rodiny - vztahy mezi otcem rodiny a jemu podřízených osob, tak i ve vztazích do kterých rodina vstupovala navenek.

Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské ...

Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny Autor: Miroslav Frýdek Publikace s názvem Právní, náboženské a politické - aspekty starověké římské rodiny je dílem kolektivu - autorů, vyučujících na Právnické a Filozofické fakultě - Masarykovy ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Majda Čmuchalová: Dortíkový rébus.pdf

Charles Darwin a jeho teória O pôvode druhov.pdf

Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně.pdf

V nemilosti.pdf

Krev na lopuchu.pdf

Velký rybář.pdf

Hned to bude, Andílku.pdf

Právo cenných papírů.pdf

Stavebný zákon s komentárom.pdf

Bridž - převážně vážně.pdf

Guerilla marketing.pdf

Zánik závazků započtením.pdf

Čtyřlístek - Omalovánky.pdf

Hraničiarov učeň (Kniha tretia).pdf

Cesta na poledne.pdf

Vražda v ambitu.pdf

Thomas Bernhard.pdf

Nenápadné znamení.pdf

Fyzika od Thaléta k Newtonovi.pdf

Kuchařka - Pánové, ke stolu, prosím.pdf