Úspešná lekáreň

Hledáte knihu Úspešná lekáreň? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Úspešná lekáreň Image
Pri tvorbe publikácie akceptoval vydavateľ reálne potreby lekárnikov z praxe. Úlohou publikácie je pomôcť vám v dobe hekticky sa meniacich predpisov a nariadení a ozrejmiť mnoho vecí, ktoré sa každodenne objavujú. Nájdete v nej kompletné znenia legislatívnych predpisov ovplyvňujúcich každodennú činnosť lekárne aj s komentárom, ekonomické poradenstvo, riešenia pracovnoprávnych otázok, rady a tipy na odstránenie problémov vo vašej lekárni, marketingové poradenstvo pre úspešnú lekáreň a v neposlednom rade aj informácie týkajúce sa vzdelávania.Publikácia je členená do ôsmich kapitol. Prvou je je Čitateľský servis, v ktorom nájdete upozornenia na každú horúcu novinku, aktuálny legislatívny prehľad, odpovede na Vaše otázky, adresár s dôležitými kontaktmi a prehľad vzdelávacích podujatí na najbližšie obdobie.Druhou kapitolou je Lekáreň a legislatíva, kde okrem komentárov k najdôležitejším legislatívnym zmenám a právnym predpisom nájdete aj otázky týkajúce sa obchodnoprávnej, občianskoprávnej, pracovnoprávnej a trestnoprávnej problematiky.Tretia kapitola – Prevádzka lekárne – vás upozorní na povinnú dokumentáciu, povinné vybavenie lekárne, vaše povinnosti ako poskytovateľa lekárenskej starostlivosti a rozoberie vybrané problémy z každodennej praxe.V štvrtej časti Pracovnoprávne vzťahy nájdete všetko, čo súvisí s pracovnoprávnou legislatívou, prijímaním a uvoľňovaním zamestnancov, pracovným procesom, komunikáciou so zamestnancami a pod.Piata kapitola sa venuje Ekonomike lekárne, či už z pohľadu možností jej financovania zo strany zdravotníckych poisťovní, ako aj z pohľadu riešenia vybraných ekonomických problémov v lekárni.Šiesta kapitola Zákazník sa venuje zákazníkovi, kde rozoberieme povinnosti lekárnika voči zákazníkom, ochranu osobných údajov, povinnosti a práva zákazníka.Siedma kapitola je venovaná marketingu a komunikácii, kde nájdete zaujímavé informácie, či už o vplyve prostredia na úspech lekárne, vernostnom systéme, efektívnej komunikácii s pacientom, alebo možnostiach reklamy.Záverečná, ôsma, kapitola rozoberá problematiku, ktorá sa týka výlučne vás ako lekárnika (vzdelávanie, etika, e-Healt) .Autorský kolektív: RNDr. Jozef Slaný, CSc., Odbor farmácie MZSR, BratislavaMgr. Viera Astalošová, ŠÚKL, KL 4 v Žiline

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 6,63 MB

ISBN: 9788089182732

NÁZEV SOUBORU: Úspešná lekáreň.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

Liekové poradenstvo | Lekáreň Fontána

Vypadávanie vlasov je problém pre milióny mužov a žien, mladých aj starých. Často má však vypadávanie vlasov negatívny vplyv na ich sebavedomie a dôveru, a tak zníži ich schopnosť užívať si život naplno.

Od 17. mája LEKÁRNE spúšťajú projekt ADC Od srdca k srdcu ...

Terno Lekáreň - Na troskách 25, 97401 Banská Bystrica, Slovakia - Rated 5 based on 1 Review "Veľmi ochotný personál, keď som potrebovala jednu vec, ktorú...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Technologie chemických látek a jejich použití.pdf

Kolosální cesta ke Koloseu.pdf

Letní lidé.pdf

Make-up za 10 minut.pdf

Izbové a balkónové rastliny.pdf

Drezura od stupně Z do stupně T.pdf

Generál v labyrinte.pdf

Tréner ľadového hokeja.pdf

Slavné výstupy II..pdf

Rubínový klenot.pdf

Přijetí podmínek.pdf

Popoluška.pdf