Podnikateľský manažment a marketing

Podnikateľský manažment a marketing je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ľubomír Jemala. Přečtěte si s námi knihu Podnikateľský manažment a marketing na newdawn.it

Newdawn.it Podnikateľský manažment a marketing Image
Učebnica je určená študentom všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia najmä na FEI STU a FIIT STU v Bratislave a študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia Ústavu manažmentu STU v Bratislave. Poslúži teda osobitne študentom manažérskych, marketingových, či iných príbuzných podnikateľských disciplín, veríme však, že bude dobrou pomôckou aj pre podnikateľov, manažérov či iných používateľov v praxi, a to na všetkých úrovniach riadenia prakticky vo všetkých výrobných aj nevýrobných odvetviach znalostnej ekonomiky v prvých dekádach 21. storočia.

AUTOR: Ľubomír Jemala

VELIKOST SOUBORU: 1,36 MB

ISBN: 8022728607

NÁZEV SOUBORU: Podnikateľský manažment a marketing.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

Priamy marketing ~ Manažment - Referáty | Zones.sk

- Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment a marketing Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: Strana 2/4. www.istp.sk ... - Podnikateľský typ Zdravotné obmedzenia Choroby obmedzujúce výkon zamestnania - Duševné poruchy

Kniha: Podnikateľský manažment a marketing (Ľubomír Jemala ...

Manažment ako:-proces-profesia-vedná disciplína-umenie Manažment ako proces vyjadruje skutočnosť, že manažment je praktická činnosť manažéra, ktorá predstavuje súbor aktivít na dosiahnutie cieľa. Manažment v tomto zmysle je dynamický proces, ktorý sa začína definovaním cieľov, pokračuje ich realizáciou až po kontrolu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Matematika pro 5. ročník Svět čísel a tvarů.pdf

Joska Skalník.pdf

Kineziologie I. - Energetický systém těla a mysli.pdf

Hospodin jest světlo mé.pdf

Silná včelstva po celý rok.pdf

Křížovky z Telpresu.pdf

Káčatko hľadá domov.pdf

Obsidiánový motýl.pdf

Toto je cesta tvého jména / Oto droga twego imienia.pdf

Koktejly.pdf