Klinická diagnostika alkoholizmu

Hledáte knihu Klinická diagnostika alkoholizmu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Stanislav Kunda? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Klinická diagnostika alkoholizmu Image
Publikácia nadväzuje na iné práce vydané v rokoch 1986, 1990 a neskôr, vrátane monografie Klinika alkoholizmu z roku 1988. Vzhľadom na to, že v klinickej sfére je možné považovať alkoholizmus za chorobu, je potrebné aktualizovať deskripciu, čo je elementárny predpoklad vytvorenia novej terminológie a predpoklad pokroku v klinickej praxi, vo výskume a v teórii problematiky. Kniha je rozdelená do dvoch hlavných častí. Autor ako klinický pracovník vychádzal predovšetkým z poznatkov praxe a v prvej časti ponúka vlastnú klinickú klasifikáciu alkoholizmu a popisuje priebehové klinické obrazy jednotlivých štádií, z ktorých štyri základné obrazy sú aj matematicky vyhodnotené, čím popierajú uniformitu klinického vývoja či priebehu. V druhej, experimentálnej časti autor rekapituluje Jellinkove vývojové fázy a porovnáva ich s našimi socio-kultúrnymi podmienkami. Na overenie vlastnej klasifikácie autor použil matematicko-štatistické spracovanie súboru 250 pacientov hospitalizovaných na špecializovanom pododdelení pre liečbu alkoholikov. Tabuľková a matematicko-štatistická príloha je na konci knihy.

AUTOR: Stanislav Kunda

VELIKOST SOUBORU: 3,56 MB

ISBN: 9788080634209

NÁZEV SOUBORU: Klinická diagnostika alkoholizmu.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

Klinická diagnostika alkoholizmu (1. akosť) (Stanislav ...

klinická diaGnostika alkoholiZmu súčasnosť a perspektívy Vydavateľstvo Osveta, Martin 2014, 104 s., Dostávame do rúk klinickú dia-gnostiku alkoholizmu odminológia využíva všetky fenomény z Jellinekových fáz, najpovo-lanejšieho autora, doc. MUDr. Sta-nislava Kundu, CSc., ktorý venoval celú svoju profesionálnu kariéru

PDF Pacient alkoholik - zdravotné riziká, možnosti liečby v ...

domácí lékařská literatura - diagnostika - odborná lékařská literatura, lékařské knihy, fonendoskopy, skalpely, pinzety, modely zubů, dentální nástroje, literatura pro studenty lékařských fakult, prodej odborné literatury ... Klinická diagnostika alkoholizmu. Súčasnosť a perspektívy. Stanislav Kunda. 2014, 1. vydání ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Náš ochranca.pdf

Deadpool: Mrtví prezidenti.pdf

Sedemnásť nula štyri.pdf

Čokoláda.pdf

Seneca.pdf

Akadémia drakobijcov 12 - Duch sira Herberta Hladomorga.pdf

Ryba z Havaje.pdf

Nová úžitková záhrada.pdf

Africká zima.pdf

Egypťané - Poklady starobylých civilizací.pdf

Až na dno.pdf

Přímý zásah.pdf

Rozdělený ostrov.pdf

A Cup of Style: Motivační diář 2020.pdf

Damani útočí?.pdf

Jde o budoucnost bez rakoviny.pdf

Železný Jan.pdf